หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ลำดับภาพข่าวชื่อเรื่อง 
1 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2 คณะทำงานข้อมูลข่าวสารของกรมการจัดหางานเข้าร่วมโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3 ประชุมคณะทำงานข้อมูลข่าวสารของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 คณะทำงานข้อมูลข่าวสารของกรมการจัดหางานเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานกรมการค้าต่างประเทศ
5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน
6 อธิบดีกรมการจัดหางานเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
7 การประชุมคณะทำงานข้อมูลข่าวสารของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 ศูนย์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมการจัดหางาน รับรางวัล "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น" ประจำปี 2561
9 การสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3393615 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558