หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์(ทั้งหมด) / รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทำงานข้อมูลข่าวสารของกรมการจัดหางานเข้าร่วมโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ชื่อเรื่อง : คณะทำงานข้อมูลข่าวสารของกรมการจัดหางานเข้าร่วมโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียด : คณะทำงานข้อมูลข่าวสารของกรมการจัดหางานเข้าร่วมโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบ video conference ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น10

วันที่บันทึกข้อมูล : 26-ม.ค. -2566


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3283174 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558