หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์(ทั้งหมด) / รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทำงานข้อมูลข่าวสารของกรมการจัดหางานเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานกรมการค้าต่างประเทศ


ชื่อเรื่อง : คณะทำงานข้อมูลข่าวสารของกรมการจัดหางานเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานกรมการค้าต่างประเทศ

รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 รองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายสมชาย มรกตศรีวรรณ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และแผนงาน และคณะ เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการค้าต่างประเทศ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการการค้าต่างประเทศ (OR) ชั้น 9 อาคารกรมการค้าต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานรัฐ และนำมาแนวทางการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการค้าต่างประเทศมาปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางานให้ดียิ่งขึ้น

วันที่บันทึกข้อมูล : 07-เม.ย.-2565


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3175764 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558