หน้าหลัก /ข้อมูลสำคัญรายเดือน

ข้อแนะนำการใช้งาน

ให้คลิกเลือกที่ เพื่อแสดงข้อมูลย่อย ให้คลิกเลือกที่ เพื่อไม่ให้แสดงข้อมูลย่อย ให้คลิกเลือกที่ เพื่อเปิดอ่านไฟล์ข้อมูล

เลือกปีงบประมาณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3283066 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558