หน้าหลัก / ดัชนีประจำแฟ้ม 9(8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

จำนวนที่พบ 363 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่องชั้นวางแฟ้มที่ 
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 กรมการจัดหางาน29(8)
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 กรมการจัดหางาน29(8)
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 กรมการจัดหางาน29(8)
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 กรมการจัดหางาน29(8)
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 กรมการจัดหางาน29(8)
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 กรมการจัดหางาน29(8)
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 กรมการจัดหางาน29(8)
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 กรมการจัดหางาน29(8)
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กรมการจัดหางาน29(8)
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 กรมการจัดหางาน29(8)
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 กรมการจัดหางาน29(8)
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 กรมการจัดหางาน29(8)
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 กรมการจัดหางาน29(8)
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 กรมการจัดหางาน29(8)
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 กรมการจัดหางาน29(8)
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3080082 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558