หน้าหลัก / ดัชนีประจำแฟ้ม 9(8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

จำนวนที่พบ 365 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่องชั้นวางแฟ้มที่ 
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 กรมการจัดหางาน29(8)
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 กรมการจัดหางาน29(8)
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 กรมการจัดหางาน29(8)
4 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)29(8)
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 กรมการจัดหางาน29(8)
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กรมการจัดหางาน29(8)
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 กรมการจัดหางาน29(8)
8 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)29(8)
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 กรมการจัดหางาน29(8)
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 กรมการจัดหางาน29(8)
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 กรมการจัดหางาน29(8)
12 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)29(8)
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 กรมการจัดหางาน29(8)
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 กรมการจัดหางาน29(8)
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 กรมการจัดหางาน29(8)
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2932365 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558