หน้าหลัก / ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9

ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9

จำนวนที่พบ 2172 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่องชั้นวางแฟ้มที่ 
1 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ จำนวน ๓ ฉบับ29(1)
2 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ของบริษัทจัดหางาน คุโระคิ (ประเทศไทย) จำกัด29(1)
3 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ทำงานดี จำกัด29(1)
4 คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 37/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ (บริษัทจัดหางาน บิลเดอร์ส จำกัด)29(1)
5 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ จำนวน ๒ ฉบับ29(1)
6 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ ของสำนักงานจัดหางาน ไทยมั่นคงธุรกิจ29(1)
7 ประกาศสำนักงานนายทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศของสำนักงานจัดหางานเอ็นเอ็มอาร์ รีครูทเมนต์29(1)
8 คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 36/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ (บริษัทจัดหางาน มาลินโด จำกัด)29(1)
9 คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 35/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน ทอม ซอเรนเซ่น (ไทยแลนด์) จำกัด29(1)
10 คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 34/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน ซีพีดับบลิว อาร์ติซาน จำกัด)29(1)
11 คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 33/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (สำนักงานจัดหางาน มานา เวิร์คฟอร์ส)29(1)
12 คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 32/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน เอ็มควอลิตี้ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด)29(1)
13 คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 31/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด)29(1)
14 คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 30/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน เจเอฟอาร์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด)29(1)
15 คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 29/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน โรสวูดส์ โกลบอล จำกัด)29(1)
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2927813 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558