หน้าหลัก / ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9

ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9

จำนวนที่พบ 2201 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่องชั้นวางแฟ้มที่ 
1 คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศบริษัทจัดหางาน อุบลไทยเวลเดอร์ จำกัด29(1)
2 คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ของบริษัทจัดหางาน เอ็นเอ บางกอก จำกัด29(1)
3 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ภีม แอนด์ พราหมณ์ จำกัด29(1)
4 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ของบริษัทจัดหางาน พิมพ์โภสคราม จำกัด29(1)
5 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ บริษัทจัดหางาน เศรษฐลักษมิ์ โซลูชั่นส์ จำกัด29(1)
6 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ จำนวน 2 ฉบับ29(1)
7 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน 2 ฉบับ29(1)
8 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ บริษัทจัดหางาน เจที คอนซัลติ้ง จำกัด29(1)
9 รายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 256529(1)
10 รายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 256529(1)
11 รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 256529(1)
12 รายชื่อบริษัท / สำนักงาน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 256529(1)
13 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ บริษัทจัดหางาน จ๊อบฟอร์ จำกัด29(1)
14 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ บริษัทจัดหางาน ไวส์ แอนด์ โอเค คอนซัลติ้ง จำกัด29(1)
15 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ บริษัทจัดหางาน เจเอซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด29(1)
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3283035 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558