หน้าหลัก / สรุปผลความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

ปีกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก
พอใจไม่พอใจ พอใจไม่พอใจ พอใจ ไม่พอใจ
2550341332341
2551128281371913818
2552931697121009
2553153381622915932
255497211001810216
25551061211441099
2556451460442
2557261326222595
2558690669426933
2559216221442153
2560641464236405
2561108510941121
2562190241902419024
2563371371371
2564380380380
2565181181181
2566150150150

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3404531 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558