หน้าหลัก / เรื่องล่าสุด / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 111/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมการจัดหางานและคณะทำงานข้อมูลข่าวสารของกรมการจัดหางาน

ผู้รับผิดชอบ : กรมการจัดหางาน

สารสังเขป : คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 111/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมการจัดหางานและคณะทำงานข้อมูลข่าวสารของกรมการจัดหางาน

วันที่บันทึก : 21/02/2565

ไฟล์เอกสาร :
   


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3404537 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558