หน้าหลัก / เรื่องล่าสุด / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

ผู้รับผิดชอบ :

สารสังเขป : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

วันที่บันทึก : 20/01/2565

ไฟล์เอกสาร :
   


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2928032 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558