หน้าหลัก / ประกาศเชิญชวน ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 คน เพื่อใช้ในภารกิจของโครงการตรวจสอบปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยวิธีคัดเลือก นายศักดิ์ชัย พิชญจรัลกุล

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการกรม

สารสังเขป : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 คน เพื่อใช้ในภารกิจของโครงการตรวจสอบปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยวิธีคัดเลือก นายศักดิ์ชัย พิชญจรัลกุล

วันที่บันทึก : 21/01/2565

ไฟล์เอกสาร :
   


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2850881 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558