หน้าหลัก / ประกาศเชิญชวน ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ ตท.39) เล่มสีน้ำเงิน จำนวน 380,000 เล่ม และเล่มสีส้ม 20,000 เล่ม รวมจำนวน 400,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท วังสน อิมเมจ จำกัด

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการกรม

สารสังเขป : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ ตท.39) เล่มสีน้ำเงิน จำนวน 380,000 เล่ม และเล่มสีส้ม 20,000 เล่ม รวมจำนวน 400,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท วังสน อิมเมจ จำกัด

วันที่บันทึก : 11/01/2565

ไฟล์เอกสาร :
   


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2851081 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558