ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2559กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
2 วารสารข่าวจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ประจำเดือนมิถุนายน 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม2560
3 ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ประสงค์จะทำงาน ปี2560ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2560
4 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2560
5 รายงานผลการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก พ.ศ. 2559 - 2563ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก2560
6 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกปี 2559ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก2560
7 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก2560
8 วารสารจัดหางานจังหวัดระนอง ฉบับที่ 16 ประจำเดือน มิถุนายน 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง2560
9 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2560
10 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่25 ฉบับที่2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
11 วารสารการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานของภาคเอกชนในพื้นที่ (เขตธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 62560
12 ข่าวสารตลาดแรงงาน (Smart Job News) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่4สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 42560
13 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รัฐบาลมาเลเซียกำหนดให้แรงงานไทยต้องผ่านขั้นตอน lmmigration Sdcurity Clearance (ISC)กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2560
14 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียเพื่อประกอบการชั่วคราวกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2560
15 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2560
16 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @area7) ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 72560
17 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือน เมษายน 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
18 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือน เมษายน 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
19 วารสารข่าวจัดหางาน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2560
20 Smart Job Magazine วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 24 ฉบับที่4 ประจำเดือนเมษายน 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
21 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
22 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
23 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
24 วารสารจัดหางาน "ยะลา" ปีที่ 10 ฉบับที่ 89เดือนมิถุนายน 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา2560
25 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 22560
12345678910...