ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน "สำหรับผู้บริหาร" ประจำเดือนตุลาคม 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
2 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
3 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2560
4 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 25 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
5 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 9 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2560ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก2560
6 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560)สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
7 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2560
8 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือนตุลาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
9 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนตุลาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
10 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน)กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
11 สรุปผลการการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย2560
12 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ2560
13 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 2 ปี 2560 (เม.ย. - มิ.ย.)ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก2560
14 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
15 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
16 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2560
17 Smart Job Magazine วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 24 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
18 วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2560
19 วารวารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2560ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้2560
20 สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2560
21 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2560ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก2560
22 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2560
23 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2560
24 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @area7) ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 72560
25 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2560ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2560
12345678910...