ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน "สำหรับผู้บริหาร" ประจำเดือนกรกฎาคม 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2560
3 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2560
4 วารสารข่าวจัดหางานจังหวัดนครพนม ประจำเดือนสิงหาคม 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม2560
5 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก2560
6 วารสารข่าวจัดหางาน จังหวัดกระบี่ ประจำเดือนสิงหาคม 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2560
7 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2560
8 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 22560
9 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ2560
10 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2560ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ2560
11 จุลสารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2560กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2560
12 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก2560
13 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2560ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2560
14 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @area7) ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 72560
15 รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน ภาคตะวันตก ปี 2559ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก2560
16 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 1 ปี 2560 (ม.ค. - มี.ค.)ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก2560
17 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก2560
18 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปี 2559กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
19 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
20 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
21 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
22 สรุปผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน "สำหรับผู้บริหาร" ประจำเดือนมิถุนายน 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
23 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำเตือน !!!พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศซษอุดีอาระเบียกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2560
24 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
25 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2560
12345678910...