ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ "แจ้งเตือนคนหางานในการเดินทางไปทำงานด้านเกษตรที่กัมพูชา"กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
3 สรุปผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน "สำหรับผู้บริหาร" ประจำเดือนมกราคม 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
4 วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2561
5 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2561 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2561
6 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เดิม6)2561
7 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก2561
8 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
9 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "แจ้งเตือนกรณีการเข้าทำงานในประเทศสิงคโปร์อย่างผิดกฎหมาย"กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "แจ้งเตือนการไปทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน"กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
11 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การหลบหนีและการทำงานในประเทศอิสราเอลอย่างผิดกฎหมาย"กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
12 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ความผิดและบทลงโทษของลักลอบทำงานในมาเลเซีย"กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
13 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การหลอกลวงไปค้าประเวณีที่ประเทศมาเลเซียกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
14 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนมกราคม 2561สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2561
15 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "สิทธิประโยชน์การรับเงินบำเหน็จชราภาพของแรงงานไทยในไต้หวัน"กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
16 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เดิม6)2561
17 สรุปผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน "สำหรับผู้บริหาร" ประจำเดือนธันวาคม 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
18 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตำรวจจับแก๊ง Call Center ในไต้หวันกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
19 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคามและตำแหน่งงานว่าง กรมการจัดหางาน ฉบับที่ ๑๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2561
20 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 25 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
21 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 25 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
22 ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 3 เดือน (1 ต.ค. 31 ธ.ค. 2560)สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน2560
23 Smart Job Magazine วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 24 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
24 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 เดือนธันวาคม 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
25 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 (กรกฎาคม - กันยายน)กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
12345678910...