ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย smart job center สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน (Part-Time) "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมขุนทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เวลา 10.00 - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2561
2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน" (เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา) ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2560
3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดนัดพบแรงงาน วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2560
4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน...นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 Surattani Job Fair 2017 15 - 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 - 17.00 น. สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2560
5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าสุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2560
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2559
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2559
8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ลานด้านหน้าสุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2559
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ลานด้านหน้าสุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2559
10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ลานด้านหน้าสุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2559
11 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรับพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2559 Suratthani Job& Career Expo 2016 วันที่ 22-23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2559
12 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน สร้างงาน สร้างบุญ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ วัดโพธิ์ ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2559
13 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ลานด้านหน้าสุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2558
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน"วันนัดพบแรงงาน" วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ลานด้านหน้าสุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2558
15 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2558
16 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2558
17 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 6/2558 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2558
18 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2558 วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2558
19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ. บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2558
20 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 20 กุมภาพันธื 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ. บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2558
21 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ห้างไอคอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ.ห้างไอคอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ ชั้น 3 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2557
22 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานย่อย ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ. บริเวณอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2557
23 เชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร วันที่ 18 - 19 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2557
24 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน"นัดพบแรงงานเพื่อสร้างความปองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชนขาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี" วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2557
25 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัทเพาเวอร์บาย จำกัด และบริษั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด เชิญร่วมงาน"นัดพบแรงงาน" วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สำนักงานจัดหาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2557
123