ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานและจัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน" วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช (Zone P1B และ Southern Gallery)สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช2561
2 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช2561
3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช2560
4 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ปี 2560 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช2560
5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช2560
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช2560
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานและจัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (หน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช2560
8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช2559
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช2559
10 จดหมายข่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2559
11 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช2558
12 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558)สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2558
13 จดหมายข่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ฉบับที่ ๑๐ ประจำเดือยตุลาคม ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2558
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช2558
15 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานีไตรมาสที่ 2 ปี 2558 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558)สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2558
16 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง)สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช2558
17 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ นัดพบแรงงานนครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช2558
18 จดหม่ายข่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2558
19 จดหม่ายข่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2558
20 จดหม่ายข่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2558
21 จดหม่ายข่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2558
22 จดหม่ายข่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2558
23 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานและจัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (หน้าเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช2558
24 จดหม่ายข่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2557
25 จดหม่ายข่าว สำนักงานจดหางานจังหวัดปัตตานี ฉบับที่ ๑๐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2557
12345