ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน P.S.U Trang job Fair วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมือง จ.ตรังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2559
2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาตรัง) เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 10.00 - 15.30 น. ณ ห้างสรพพสินค้าบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง (บริเวณด้านหน้า)สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2558
3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน TRANG JOB FAIR 2015 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 - 15.30 น. ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง ชั้น 2สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2558
4 สำนักงานจัดงานงานจังหวัดตรัง ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมงาน"วันนัดพบแรงงานใหญ่ เฉลิมพระเกียรติและมหกรรมอาชีวศึกษาปี 2558" วันที่ 28-29 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง ถ.ตัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2557
5 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557 ผลการดำเนินโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านปีงบประมาณ 2554 สำนักจัดหางานจังหวัดตรังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2557
6 สำนักงานจัดงานงานจังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมงาน"วันนัดพบแรงงานจังหวัดตรัง และ สถานประกอบการรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน" วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จังหวัดตรังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2557
7 สำนักงานจัดงานงานจังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานและแนะแนวอาชีพจังหวัดตรัง (Labour Market and Career Day) วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2557
8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง เชิญร่วมงานการจัดงานนัดพบแรงงานและแนะแนวอาชีพจังหวัดตรัง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2557
9 ขอส่งรายงานผลการจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2555
10 แบบรายงานผลการจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2555
11 ส่งแบบรายงานผลการจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2555
12 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554,ผลการดำเนินโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านปีงบประมาณ 2554 สำนักจัดหางานจังหวัดตรังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2554
13 รายงานผลการจัดงานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2554
14 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2553
15 รายงานผลการจัดนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 5/2553 ภายใต้ชื่อ "วันแรงงาน นัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพจังหวัดตรัง"สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2553
16 รายงานผลการจัดนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 หน่วยงาน สำนังานจัดหางานจังหวัดตรัง วันที่ 20 สิงหาคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2552
17 รายงานผลการจัดงานวันนัดพบแรงงานนักเรียน นักศึกษาสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2552
18 รายงานผลการจัดนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 3/2552 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2552
19 รายงานผลการจัดนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 3/2552 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2552
20 รายงานผลการจัดนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 1/2552 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2551
21 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2551 สำนักงาจจัดหางานจังหวัดตรังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2551
22 รายงานผลการจัดนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2551 หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคนม 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2551
23 รายงานผลการจัดนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2551 วันพุธที่ 9 เมษายน 2551 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2551
24 รายงานผลการจัดนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 2/2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2551
25 รายงานผลการจัดนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 1/2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง2550
12