ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 วารสารข่าวจัดหางาน จังหวัดกระบี่ ประจำเดือนสิงหาคม 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2560
2 วารสารข่าวจัดหางาน จังหวัดกระบี่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2560
3 วารสารข่าวจัดหางาน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2560
4 วารสารจัดหางานประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2559
5 วารสารจัดหางานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2559
6 วารสารจัดหางาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2559
7 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2556
8 วารสารจัดหางาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2556
9 วารสารจัดหางาน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2556
10 วารสารจัดหางาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2556
11 วารสารจัดหางาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สำนักจัดหางานจังหวัดกระบี่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2555
12 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2555
13 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน IT เพื่อคนกระบี่มีงานทำ" ในวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2555
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ บิ๊กซี เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 7/2555 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากระบี่ (ศูนย์อาหาร) เวลา 09.30-15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2555
15 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ บิ๊กซี เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 6/2555 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากระบี่ (ศูนย์อาหาร) เวลา 09.30-15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2555
16 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2555
17 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ บิ๊กซี จัดนัดพบแรงงานครั้งที่ 2/2554 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากระบี่ (ศูนย์อาหาร) เวลา 09.30 - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2554
18 สำนักจัดหางานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดกระบี่ นัดพบแรงงานในพื้นที่ 7 อำเภอสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2554
19 สำนักจัดหางานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ บิ๊กซี สาาขกระบี่ จัดนัดพบแรงงานครั้งที่ 8/2554 ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากระบี่ (ศูนย์อาหาร) เวลา 09.30 - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2554
20 ผลการปฏิบัติงาน ปี 53 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2553
21 ข่าวสารจัดหางาน ประจำเดือนตุลาคม 2553 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2553
22 เชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ เวลา 08.30 - 16.30 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2552
23 นัดพบแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ จังหวัดกระบี่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2552
24 นัดพบแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ จังหวัดกระบี่ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552 เวลา 08.00 - 16.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2552
25 ตำแหน่งงานว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมกราคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2552
123