ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2560
2 ข่าวจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2560
3 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2560
4 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2558
5 ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2557
6 สำนักจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม JOB IT เพชรบุรี งานดีมีคุณภาพ วันที่ 3 - 4 ก.ย 2555 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลไดมอน เพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2555
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2555
8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณลานจอดรถหน้ารางรถไฟฟ้า (เคเบิ้ลคาร์) อ.เมือง จ.เพชรบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2555
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เพชรบุรี ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2555 วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณลานจอดรถห้างบิ๊กซีเพชรบุรี เวลา 09.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2554
10 สำนักจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ร่มกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาานย่อยช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัย วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2554
11 สำนักจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ณ ห้างบิ๊กซีเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี เวลา 09.00 - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2554
12 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี จัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี้ ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2554
13 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2554
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.เพชรบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2553
15 สำนักงานจัดหางานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.เพชรบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2553
16 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2553
17 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงานนัดพบ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2553
18 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง" ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2553
19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 2/2553 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2553
20 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 1/2553 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2552
21 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2552
22 สำนักจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี จัดนัดพบแรงงาน "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ" ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2552
23 ภาพกิจกรรม วันแนะแนวอาชีพ ครั้งที่ 1/2552 ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2552
24 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในตลาดนัดสร้างงาน สร้างอาชีพ วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง เพชรบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2551
25 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน สำหรับนักศึกษาจบใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ถ.บันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง เพชรบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี2551
12