ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการศูนย์ประสานบริการไปทำงานต่างประเทศจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2559สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2559
2 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2559
3 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2558
4 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2558
5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างบ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2558
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างบ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2558
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2558 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณศุนย์อาหารห้างบ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2558
8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพจังหวัดสุโขทัย วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างแมคโค สาขาสุโขทัยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2558
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ครั้งที่ 6/2557 วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2557
10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2557
11 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-12.00 น.ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2557
12 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชอญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" วันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2557
13 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอำเภอศรีสัชนาลัย ออกหน่วยบริการจัดหางานเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมการมีานทำให้กับบุคคลพื้นที่สูง และประชาชนทั่วไป วันที่ 3-5 ธันวาคม 2556 ณ สนามที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2556
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" วันที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2556
15 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สรุปผลโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2556
16 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2556
17 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน สร้างงาน สร้างรายได้ จังหวัดสุโขทัย วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถจอดรถหน้าห้างบิ๊กซี (สาขาสุโขทัย)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2556
18 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด จัดวันนัดพบแรงงานย่อย วันที 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2556
19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2556
20 สำนักจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ บิ๊กซี สาขาสุโขทัยขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2556 วันที่19 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณศูนย์อาหารบิ๊กซี สาขาสุโขทัย เวลา 09.00 - 12.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2555
21 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2555 , สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งและโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2555
22 สำนักจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงานและสมัครงานวันนัดพบตลาดงานด้วยระบบ IT งานดีเพื่อคนสุโขทัย วันที่ 17-18 สิงหาคม 2555"http://jobit.doe.go.th/sukhothai" ณ หอประชุมโรงเรียนกวางตง อ..เมือง จ.สุโขทัย (ใกล้กับสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2555
23 ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุโขทัย วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างบิกซี (สาขาสุโขทัย)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2555
24 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ บิ๊กซีสาขาสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณศูนยอาหาร บิ๊กซี สุโขทัยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2555
25 สำนักจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด จัดวันนัดพบแรงงานย่อย เดือนธันวาคม 2554 กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณศูนย์อาหารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย เวลา 09.00 - 12.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2554
12