ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดลำพูน เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2559
2 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 งานแนะแนวอาชีพของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2556
3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้ที่ต้องการส่งมอบงานให้ไปทำงานที่บ้านและผู้ที่ต้องการรับงานไปทำที่บ้าน ร่วมงาน "รับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน" ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโชควัฒนา ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูนสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2556
4 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2554
5 สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2554สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2554
6 วารสารจัดหางานหละปูน ฉบับที่ ๓/๒๕๕๔ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2554
7 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2553
8 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (แผ่นพับ) สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2553
9 วารสารจัดหางานหละปูน ฉบับที่ ๘/๒๕๕๓ เดือนกันยายน ๒๕๕๓สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2553
10 วารสารจัดหางานหละปูน ฉบับที่ ๖/๒๕๕๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2553
11 วารสารจัดหางานหละปูน ฉบับที่ ๔/๒๕๕๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2553
12 วารสารจัดหางานหละปูน ฉบับที่ ๑/๒๕๕๓ เดือนมกราคม ๒๕๕๓สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2553
13 วารสารจัดหางานหละปูน ฉบับที่ ๑/๒๕๕๓ เดือนมกราคม ๒๕๕๓สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2552
14 วารสารจัดหางานหละปูน ฉบับที่ 11/2552 เดือนธันวาคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2552
15 วารสารจัดหางานหละปูน ฉบับที่ 10/2552 เดือนพฤศจิกายน 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2552
16 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2552
17 วารสารจัดหางานหละปูน ฉบับที่ 8/2552 เดือนกันยายน 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2552
18 วารสารจัดหางานหละปูน ฉบับที่ 7/2552 เดือนสิงหาคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2552
19 วารสารจัดหางานหละปูน ฉบับที่ 5/2552 เดือนกรกฎาคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2552
20 วารสารจัดหางานหละปูน ฉบับที่ 5/2552 เดือนมิถุนายน 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2552
21 วารสารจัดหางานหละปูน ฉบับที่ 4/2552 เดือนพฤษภาคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2552
22 วารสารจัดหางานหละปูน ฉบับที่ 3/2552 เดือนเมษายน 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2552
23 วารสารจัดหางานหละปูน ฉบับที่ ๓/๒๕๕๒ เดือนเมษายน ๒๕๕๒สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2552
24 วารสารจัดหางานหละปูน ฉบับที่ ๒/๒๕๕๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๒สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2552
25 เชิญร่วมงาน กาดนัดแรงงานและพัฒนาทักษะอาชีพ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00 - 18.30 น. ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน2552
123