ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ผู้สำเร็จการศึกษาพ.ศ. 2559 ที่ประสงค์จะทำงานกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน2559
2 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน2559
3 ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออก รายเดือน กุมภาพันธ์ 2552ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดระยอง2552
4 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเอกชน (เขตพื้นที่ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน)เดือนตุลาคม ๒๕๕๑สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 72551
5 วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2550กองวิจัยตลาดแรงงาน2550
6 LMI วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกันยายน 2550ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น2550
7 LMI วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 17 ประจำเดือนกันยายน 2550ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น2550
8 วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 14 ฉบับที่ 38 ประจำเดือนกรกฎาคม 2550ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดลำปาง2550
9 วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 14 ฉบับที่ 37 ประจำเดือนกรกฎาคม 2550ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดลำปาง2550
10 วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2550กองวิจัยตลาดแรงงาน2550
11 ข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2550สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 62550
12 วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 14 ฉบับที่ 36 ประจำเดือนมิถุนายน 2550ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดลำปาง2550
13 วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 14 ฉบับที่ 35 ประจำเดือน มิถุนายน 2550ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดลำปาง2550
14 ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน มิถุนายน 2550ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น2550
15 ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน มิถุนายน 2550ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น2550
16 LMI วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนมิถุนายน 2550ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดสงขลา2550
17 LMI วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน 2550ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดสงขลา2550
18 ข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2550สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 62550
19 วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 14 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน พฤษภาคม 2550ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดลำปาง2550
20 ข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมีนาคม ปี 2550สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 62550
21 วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2550กองวิจัยตลาดแรงงาน2550
22 ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออก ปีที่ 14 ฉบับที่ 172 ประจำเดือนเมษายน 2550ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดระยอง2550
23 วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2550กองวิจัยตลาดแรงงาน2550
24 วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 14 ฉบับที่ 30 ประจำเดือนมีนาคม 2550ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดลำปาง2550
25 ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม 2550ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น2550
12345