ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี (ผลงานลำดับที่ 1)สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก2552
2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดตาก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก2550
3 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สำนักงานจัดหางานจังหวัดตากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก2550
4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่1/2551 ณ.สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ต.หนองหลวง อ.เมือง จังหวัดตาก ในวัพุธที่ 12 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00-16.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก2550
5 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก2550