ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 มีงานทำ มีเงินใช้ ในงานวันนัดพบแรงงานใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554 วันศูกร์ที่ 10 มิถุนายน - เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมปทุมรัตน์ อำเภอเมืองอุบลราชธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2554
2 14 มกราคม 2554 ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน & UMT-POLY OPEN HOUSE & PART TIME JOB FAIR 2011" ที่ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์นอุบลราชธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2553
3 ขอเชิญร่วมรับสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2553
4 วารสารจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เดือนสิงหาคม 2553สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2553
5 วารสารจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เดือนมิถุนายน 2553สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2553
6 วารสารจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม 2553สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2553
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ยิ่งยง ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2553
8 วารสารจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เดือน มกราคม 2553สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2553
9 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2552
10 วารสารจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เดือนธันวาคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2552
11 วารสารจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เดือนพฤศจิกายน 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2552
12 ขอเชิญร่วมงาน M-150 พลังสร้างไทย พลังใจสร้างอาชีพ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2552
13 สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2552
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี มีนัดพบแรงงานที่ บิ๊กซีฯ วารินชำราบ ในวันที่ 14 พ.ย. 52 นี้ ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวารินชำราบ เวลา 9.00-15.00 นสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2552
15 วารสารจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เดือนตุลาคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2552
16 วารสารจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เดือนกันยายน 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2552
17 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างประกอบ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2552
18 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม "วันนัดพบแรงงาน" ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552 นี้ เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2552
19 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2552
20 สำนักจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี "วันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพครั้งยิ่งใหญ่" ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2552 นี้ ณ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าจังหวัดอุบลราชธานี (OTOP CENTER) .สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2552
21 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2552
22 ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี จัดหางาน อุบลฯ เตรียมจัด"วันนัดพบแรงงานย่อย"ครั้งที่ 3/2552 วันที่15ม.ค.2552และครั้งที่4/52วันที่23ม.ค.2552นี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2551
23 ข่าวประชาสัมพันธ์งานคอนเสิร์ต MTM EXIT แสดงพลังต่อต้านการค้าและล่อลวงมนุษย์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2551 เวลา 17.00 น.ที่ พาร์ค พารากอนMTV EXIT2551
24 ข่าวประชาสัมพันธ์งานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2552 ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน เริ่ม 18 ธ.ค.51 นี้ ณ บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี สาขาอุบลฯสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2551
25 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี2551
12