ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2560
2 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2560
3 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2559
4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2557
5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานและรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2556
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภูสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2556
7 สำนักจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จัวหวัดหนองบัวลำภู ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2556
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2555
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู นัดพบแรงงานรับงานสู่บ้าน เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ประจำปี ๒๕๕๖"สร้างอาชีพ สร้างงาน เพิ่มพูนรายได้ชาวจังหวัดหนองบัวลำภู"๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภูสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2555
10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑ และ มหกรรมสัตว์เลี้ยง สินค้าดี ศรีหนองบัว สู่อาเซียน วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภูสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2555
11 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาหารสืบสานวัฒนธรรม วิธีชุมชน งานธงฟ้าราคาประหยัด จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สนามนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2555
12 จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภูสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2555
13 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญร่วมงานนัดพบย่อย ครั้งที่ ๒ ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สนามนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.หนองบัวลำภูสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2554
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานวันนัดพบแรงงาน และงานมหกรรมอาชีพจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑-๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2554
15 นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๓ พ.ย.๒๕๕๓ เวลา 09.00 น.- 15.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภูสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2553
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2553 สำนักจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภูสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2553
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2553 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภูสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2553
18 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง" ในวันศุกร์ที่ 19 มี.ค.2553 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภูสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2553
19 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2553 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2553
20 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3 และพบกับการให้บริการพิเศษจากรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ Mobile Unit วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณสนามนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.หนองบัวลำภูสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2553
21 นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่๒ ในวันพุธ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2552
22 นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ต.ค. ถึง 2 พ.ย. 2552 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ สนามนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.หนองบัวลำภูสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2552
23 นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5/52 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 น.-15.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2552
24 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานครั้งที่ 4/52 วันแรงงานแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 1 พ.ค.2552 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภูสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2552
25 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญ นายจ้าง ผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/52 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2552
12