ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ้ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3/2560" วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ ร้อยเอ็ด (ชั้น 1)สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2560
2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2560" วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาร้อยเอ็ดสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2560
3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานและงาน 3 ม." วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2559
4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "ลานเรียนรู้สู่อาชีพและนัดพบแรงงาน " วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2558
5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2558" วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2557
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2557" ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ต.หนองระแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2557
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2557" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ต.หนองระแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2557
8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ" วันที่ 23-24 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ดสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2557
9 จังหวัดร้อยเอ็ด และกรมการจัดหางาน ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานและรับงานไปทำที่บ้าน" ในวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ดสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2557
10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2557" ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ต.หนองระแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2556
11 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (ไอที) และรับงานไปทำที่บ้าน" วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ดสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2556
12 จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพจังหวัดร้อยเอ็ด" วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2556
13 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2555
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพและรับงานไปทำที่บ้าน นัดพบแรงงานด้วยระบบ IT เพื่อคนร้อยเอ็ดมีงานทำ วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ดสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2555
15 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2555
16 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2555
17 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันนัดพบแรงงานผู้ประสบอุทกภัยและประชาชนทั่วไป ร่วมสมัครงานกับสถานประกอบการชั้นนำจากจังหวัดชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทราและร้อยเอ็ด วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ดสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2555
18 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคร้อเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2555" วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2555
19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2555
20 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2555 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เวลา 08.30 - 15.30 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2554
21 สำนักจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2554 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2554
22 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า ขอเชิญร่วม สมัครงานวันนัดพบแรงงานย่อย ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า ในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา09.00-15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2552
23 สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2552 สำนักจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2552
24 ขอเชิญร่วมงาน"วันแรงงานแห่งชาติและวันนัดพบแรงงานใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2551" ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2551 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2551
25 สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2550
12