ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2557
2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554 สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2554
3 สถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 4/2553 (ตุลาคม - ธันวาคม 2553)สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2554
4 ขอเชิญสมัครงานในวันนัดพบแรงงาน ๒๖ ธ.ค.๒๕๕๓ ณ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขามุกดาหาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2553
5 วารสารสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 11/2553สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2553
6 สถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2553 (เมษายน - มิถุนายน 2553)สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2553
7 ขอเชิญร่วมสมัครงานในวันนัดพบแรงงาน 25 ส.ค. 2553 ณ หน้าห้างเทสโก้โลตัส สาขามุกดาหาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2553
8 ข่าวจัดหางาน ขอเชิญสมัครงานในวันนัดพบแรงงาน 1 พฤษภาคม 2553สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2553
9 นัดพบแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ 19 มีนาคม 2553 ณ หน้าห้างเทศโก้ โลตัส สาขามุกดาหารสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2553
10 ข่าวจัดหางาน ขอเชิญสมัครงานในวันนัดพบแรงงาน 11 และ 12 ก.พ.2553สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2553
11 ข่าวจัดหางานสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญสมัครงานในวันนัดพบแรงงาน 11 และ 12 ก.พ. 2553สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2553
12 ข่าว จัดหางาน ขอเชิญสมัครงานในวันนัดพบแรงงาน 20 ม.ค.2553 จัดหางานจังหวัดมุกดาหารสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2552
13 วันนัดพบแรงงาน สมัครงานฟรี วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หน้าห้างเทสโก้ โลตัส มุกดาหารสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2552
14 ข่าวจัดหางาน ขอเชิญสมัครงานในวันนัดพบแรงงาน 29 ก.ค. 2552 ณ หน้าห้างเทสโก้ โลตัส สาขามุกดาหารสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2552
15 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร เดือน พฤษภาคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2552
16 รายงานผลการปฏิบัติงาน ควบคุมการทำงานคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน เมษายน 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2552
17 รายงานประจำเดือน มีนาคม 2552 สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2552
18 ขอเชิญ สมัครงานในวันนัดพบแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ 20 มี.ค.2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2552
19 รายงานการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2552 สำนักจัดหางานจังหวัดมุกดาหารสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2552
20 สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญสมัครงานในวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้างเทสโก้โลตัส สาขามุกดาหารสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2552
21 ข่าว จัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร พร้อมรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2552
22 วารสาร รวมพลังแรงงานมุกดาหาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2548สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2548
23 วารสาร รวมพลังแรงงานมุกดาหาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2548
24 ทะเบียนผู้ประกอบอาชีพอิสระจังหวัดอ่างทองสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2541