ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2560
2 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2560
3 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2559
4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ กำหนดจัดงาน"นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนนมีคุณภาพ" วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้างสรรสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2 เวลา 10.00 - 16.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2559
5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ กำหนดจัดงาน"นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนนมีคุณภาพ" วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้างสรรสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ เวลา 10.00 - 16.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2559
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ กำหนดจัดงาน"นัดพบแรงงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง มีงานทำทันที" วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้างสรรสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2 เวลา 10.00 - 16.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2559
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ กำหนดจัดงาน"นัดพบแรงงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง มีงานทำทันที" วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้างสรรสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2 เวลา 10.00 - 16.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2559
8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด กำหนดจัดกิจกรรม "นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ เวลา 09.30 - 16.30 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2559
9 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2558
10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญสมัครงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ (บริเวณศูนย์อาหาร)สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2558
11 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ (บริเวณศูนย์อาหาร)สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2558
12 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2557
13 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน คืนความสุขให้คนในชาติ" วันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๕.๐๐-๑๙.๓๐ น. ณ โดมสวนบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2557
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ (บริเวณศูนย์อาหาร)สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2557
15 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ (บริเวณศูนย์อาหาร)สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2557
16 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ (บริเวณศูนย์อาหาร)สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2557
17 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2556
18 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ (บริเวณศูนย์อาหาร)สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2556
19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ (บริเวณศูนย์อาหาร)สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2556
20 วารสารจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2556
21 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์ ณ อาคารเอนกประสงค์อินทนิล วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วันที่ ๒๖-๒๗ มิ.ย ๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2556
22 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ กรมการจัดหางาน ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2556
23 วารสารจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2556
24 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ลานขจีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2556
25 วารสารจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์2556
12