ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2560
2 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2560
3 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2560
4 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2560
5 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตทำงานจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2560
6 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตทำงานจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2560
7 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2559
8 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2559
9 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2559
10 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2559
11 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2558
12 สำเนาหนังสือยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างและบัตรประจำตัวลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2558
13 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2558
14 สรุปผลการดำเนินการโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง โครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2556 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2556
15 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖" ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณชั้น ๓ ห้างคลังวิลล่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2555
16 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานมหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๕สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2555
17 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2555
18 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2554
19 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2552 (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2552
20 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ห้องสรรพสินค้าคลังพลาซ่า ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ EVENT HALL ชั้น 7 ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า จอมสุรางค์สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2552
21 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับบริษัท นีโอเฮ้าส์ โปรดักส์ จำกัด ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 19 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ บริษัท นีโอเฮ้าส์ โปรดักส์ จำกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2551
22 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับบริษัทบุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ บริษัท บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (ใกล้ตลาดไนท์วัดบูรพ์)สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2551
23 สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2550 จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2550
24 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2550
25 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน"เปิดโลกมหกรรมอาชีพ 2007"สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2550
12