ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 วารสารข่าวจัดหางานจังหวัดนครพนม ประจำเดือนสิงหาคม 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม2560
2 วารสารข่าวจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ประจำเดือน กรกฎาคม 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม2560
3 วารสารข่าวจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ประจำเดือนมิถุนายน 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม2560
4 วารสารข่าวจัดหางานจังหวัดนครพนม ประจำเดือนพฤษภาคม 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม2560
5 วารสารข่าวจัดหางาน ประจำเดือนมีนาคม 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนมสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม2560
6 สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักจัดหางานจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม2554
7 ประกาศนัดพบแรงงาน วันที่ 19 ตุลาคม 2550 เวลา 09.00 - 15.00 น. สถานที่จัดงาน ณ บริเวณห้างเทสโก้โลตัส สาขานครพนมสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม2550