ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๘ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2558
2 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๘ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2558
3 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๘ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2558
4 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2558
5 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๘ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2558
6 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๘ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2558
7 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๘ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2558
8 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2558
9 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2558
10 จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ปี 2558" วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2558
11 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2558
12 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2557
13 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2557
14 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๗ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2557
15 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2557
16 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2557
17 จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมอาชีพ สร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้ และการรับงานสู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2557
18 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2557
19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานจังหวัดชัยภูมิ"วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 - 16.00 น.ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2557
20 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2557
21 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2557
22 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2557
23 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2557
24 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงาน"วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2557 " นัดพบแรงงานในสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2557
25 วารสารจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2557
123