ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น2557
2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น2557
3 ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น2555
4 วารสารจัดหางานแดนดอกคูณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2555 (เมษายน - มิถุนายน 2555)สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น2555
5 นัดพบแรงงานขอนแก่น เพื่อผู้ประสบอุทกภัย & ว่างงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น วันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ ตึกคอม โฆษะ เวลา 09.00 - 17.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น2555
6 ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานวันที่ 27 มกราคม 2554 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น พบกับตำแหน่งงานมากกว่า 5,000 อัตราสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น2554
7 สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2553 จังหวัดขอนแก่น (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น2553
8 สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข็มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2553 จังหวัดขอนแก่น (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น2553
9 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมจัดหางานขอนแก่น 53 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น2553
10 ข่าวสารเครือข่ายแรงงาน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1/2552 ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2552กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2552
11 ข่าวสารเครือข่ายแรงงาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 4/2552 ประจำเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2552กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2552
12 ข่าวสารเครือข่ายแรงงาน ปีที่ 5 ฉบับที่ 6/2551 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2551กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2552
13 ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงหนือ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2552ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น2552
14 ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงหนือ ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 2551ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น2551
15 แบบรายงาน4 + บัญชีเอกสาร2ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดระยอง2551
16 ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงหนือ เดือน พศจิกายน 2551ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น2551
17 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ขอนแก่น 51 วันที่ 18 - 19 กันยายน 2551 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น2551
18 จังหวัดขอนแก่น โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างคน สร้างชาติ วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น2551
19 การดำเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา จังหวัดมหาสารคาม (ผลงานลำดับที่ 1)สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น2550
20 การแก้ไขปัญหาการหลอกลวงคนหางานไปทำงานในต่างประเทศในภาพรวม (ผลงานลำดับที่ 2)สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น2550
21 การจัดทำข่าวสารตลาดแรงงาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น2550
22 การควบคุม กำกับ ดูแล และแก้ไขปัญหาการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (ผลงานลำดับที่ 2)สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น2549
23 การขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองปี 2548 กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดขอนแก่น (นาตยา แสงกุล ผลงานลำดับที่ 1)สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น2549
24 ข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 ปักษ์แรก เดือนมิถุนายน 2549สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น2549
25 ส่งข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น2549
12