ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้วสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว2553
2 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้วสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว2552
3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว จัดงานวันนัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.52สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว2552
4 สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้วสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว2551
5 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2551 จังหวัดสระแก้วสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว2550
6 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550 จังหวัดสระแก้วสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว2550