ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ขอเชิญร่วม "งานนัดพบแรงงานจังหวัดระยอง" ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สนามกีฬา นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จ.ระยองสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2560
2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ Rayong Jobs & Career Expo 2017 วันที่ 17 -18 มีนาคม 2560 ณ STAR CENTER (ตึกใหม่ ชั้น 2) อ.เมือง จ.ระยองสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2560
3 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2560
4 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2560
5 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2559
6 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2559
7 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2559
8 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2559
9 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2559
10 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2559
11 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2559
12 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2559
13 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง รับจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2559
14 สำนักงานจัดหางานจัหวัดระยอง ขอเชิญร่วมาน...นัดพบแรงงานย่อย วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ START CENTER (ตึกใหม่ชั้น2) อ.เมือง จ.ระยองสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2559
15 นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ Rayong Jobs & Career Expo 2016 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 ณ STAR CENTER (ตึกใหม่ ชั้น 2) อ.เมือง จ.ระยองสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2559
16 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ขอเชิญร่วมงาน "งานนัดพบแรงงานจังหวัดระยอง" วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สนามกีฬานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จ.ระยองสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2559
17 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง รับจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2558
18 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2558
19 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2558
20 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2558
21 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2558
22 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2558
23 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2558
24 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง รับจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2558
25 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2558
123