ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2560
2 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2560
3 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2560
4 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2560
5 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2560
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ เมืองพัทยา กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงานเมืองพัทยา" ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2560
7 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2560
8 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2560
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) กำหนดจัดงาน "มหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๔ ปี ๒๕๖๐" ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2560
10 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2560
11 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2559
12 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง สำเนาใบหนังสือรับจดทะเบียนลูกจ้าง บริษัทจัดหางาน รีราโคเอ็น อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัด จำนวน ๑๑ รายสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2559
13 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง สำเนาใบหนังสือรับจดทะเบียนลูกจ้าง บริษัทจัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ เอ๊าท์ซอสซิ่ง (อีสเทิร์นซีบอร์ด) จำกัด ให้แก่นางสาวศิรินันท์ กันทะวิชา และนางสาวสุกัญญา ตวงวุฒิกุล จำนวน ๒ รายสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2559
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน Online" ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 - 16.00 น. ณ ห้อง แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2559
15 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2559
16 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2559
17 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2559
18 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2559
19 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2559
20 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซ่า ชลบุรี กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน" ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 - 16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ชั้น 3 Education Zone (หน้า Fitness First)สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2559
21 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2559
22 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2559
23 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) กำนดจัดงาน "มหกรรมนัดพบแรงงานจัหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๓ ปี ๒๕๕๙" ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรม นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2559
24 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ เมืองพัทยา กำนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน" ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2559
25 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2559
12345678