ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมงาน มหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดอ่างทอง 6-7 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2561
2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง จัดงานวันนัดพบแรงงาน วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๒ (หลังเดิม)สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2559
3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญสมัครงานนัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ โถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดอ่างทองสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2556
4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทองสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2556
5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานอาชีวศึกษาและแนะแนวอาชีพจังหวัดอ่างทอง วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2555
6 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2553 (เดือน ตุลาคม 2552 - เดือน กันยายน 2553)สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2553
7 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2552
8 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฏาคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2552
9 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 9/2551 ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2551
10 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 8/2551 ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2551
11 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญผู้ว่างงาน/ตกงาน ร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 7/2551 ในวันพุธที่ 21พฤษภาคม 2551 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2551
12 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5/2551 ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2551 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2551
13 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2551 ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2551
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2551 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2551
15 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวนแรงงานไทยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2550 นี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2550
16 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2550 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เวลา 09.00-15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2550
17 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550 จังหวัดอ่างทองสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2550
18 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2551 วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2550
19 สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2550 จังหวัดอ่างทองสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2550
20 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญผู้ว่างงาน/ตกงาน ร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 6/2551 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง