ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2560
2 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2560
3 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2560
4 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2560
5 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2560
6 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2560
7 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2560
8 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2560
9 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2560
10 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2560
11 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2560
12 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2559
13 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2559
14 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2559
15 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2559
16 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2559
17 วารสารจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนกันยายน 2559สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2559
18 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2559
19 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2559
20 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2559
21 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2559
22 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2559
23 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2559
24 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ THE OUTDOOR หน้าโลตัสศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2558
25 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุทรทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ" วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ The Outdoor ชั้น ๒ บริเวณหน้าโลตัสศรีนครินทร์ สมุทรปราการสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2558
12345