ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2557
2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานสมุทรสาคร วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้างบิ๊กซี สาขามหาชัย เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2557
3 ด่วน!!!นายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์รับสมัครนักศีกษาฝึกงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2557
4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานสมุทรสาคร วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้างบิ๊กซี สาขามหาชัย เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2557
5 ชมรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานสมุทรสาคร เชิญร่วมงาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและโอท๊อป วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 - 21.00 น. ณ บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี สาขามหาชัย จังหวัดสมุทรสาครสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2557
6 ย้ายสถานที่ให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา (One Stop Service) จังหวัดสมุทรสาครสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2557
7 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรณีแรงงานกัมพูชา 190 คน ที่คนขับรถเข้าใจผิดมาส่งผิดที่เพราะคิดว่าเป็นศูนย์จดทะเบียนจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2557
8 การขยายระยะเวลาจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2557
9 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2557
10 การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ช่วงวันที่ 30 มิ.ย. ถึง 30 ก.ค. 2557สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2557
11 ข่าวประชาสัมพันธ์ จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชาสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2557
12 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครโดยไม่ได้รับอนุญาตามกฎหมายหรือการอนุญาตสิ้นสุด หรือทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้พามาจดทะเบียนและขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดสมุทรสาครสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2557
13 คู่มือที่พักมาตรฐานแรงงานต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2557
14 แถลงข่าวการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2557
15 ข่าวศูนย์ประสานงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เปิดแล้ว...One Stop Service จดทะเบียนแรงงานประมง แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ในกิจการประมง ภายในวันที่ 6 - 30 พฤษภาคม 2557 ในวัน เวลาราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2557
16 ขอประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2557
17 การตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการในจังหวัสมุทรสาคร ศึกษาเฉพาะกรณีกิจการต่อเนื่องประมงทะเล (ผลงานลำดับที่ 2)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2553
18 การจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจังหวัสมุทรสาคร ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2550 (ผลงานลำดับที่ 1)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2553
19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้างเทสโก้โลตัส (มหาชัย) เวลา ๘.๓๐น-๑๖.๐๐นสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร2552