ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดลพบุรี เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2559
2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เชิญสมัครงาน นัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนที่มีคุณภาพ" วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2559
3 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2558
4 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2558
5 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2558
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2557
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เชิญสมัครงานวันนัดแรงงาน วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เวลา 08.30-15.30 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2556
8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เชิญสมัครงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ(IT) จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เวลา 08.30-16.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2556
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เชิญสมัครงาน...วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ วันที่ 24-25 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เวลา 08.30 - 16.00 นสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2556
10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 - 5.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2556
11 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษา วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2555
12 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เวลา 08.30-15.30 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2555
13 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เวลา 08.30-15.30 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2555
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงานวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-15.30 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2555
15 สำนักจัดหางานจังหวัดลพบุรี ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี เวลา 09.00 -16.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2555
16 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-15.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2555
17 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เชิญสมัครงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เวลา 08.0 - 16.30 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2555
18 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เชิญสมัครงาน "วันนัดพบแรงงานผู้ประสบอุทกภัย" วันพฤหัสบดีที่ 29 มันาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2555
19 รายงานผลการจัดงานมหกรรม "นัดพบแรงงาน" จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการเร่งด่วนฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2554
20 มหกรรม 'นัดพบแรงงาน' จังหวัดลพบุรี มาตรการเร่งด่วน ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี เวลา 09.00 - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2554
21 ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2554
22 เชิญสมัครงานนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม2554 เวลา 08.30-15.30 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2554
23 เชิญสมัครงานนัดพบแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2554
24 ขอเชิญสมัครงานวันนัดพบแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 - 15.30 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2553
25 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี2553
12