ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ประกาศสำนังานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดนครปฐม เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2560
2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุมมหาวิทยาลัยนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐมสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2559
3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐมสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2558
4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ตลาดปฐมมงคล (ใกล้ TOP Supermarket) อ.เมือง จ.นครปฐมสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2558
5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐมสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2555
6 สถานการณ์แรงงานจังหวัดนครปฐม เดือนพฤศจิกายน 2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2555
7 สำนักงานจังหวัดนครปฐม สถานการณ์แรงงานจังหวัดนครปฐม เดือนตุลาคม ๒๕๕๕สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2555
8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ครั้งแรกนัดพบ IT งานดีที่นครปฐมวันที่ 28-29 มิ.ย 2555 เวลา 09.00 -15.30 น. ณ โรงแรมริเวอร์สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2555
9 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครปฐม ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2553
10 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครปฐม ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2553
11 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครปฐม ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2553
12 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครปฐม ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒๐ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2553
13 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครปฐม ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๙ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๓สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2553
14 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครปฐม ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๓สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2553
15 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครปฐม ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๕ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๓สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2553
16 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2552
17 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครปฐม ปีที่ 9 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนธันวาคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2552
18 นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม & Big C สาขานครปฐม ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ลานจอดรถ Big C สาขานครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐมสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2552
19 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครปฐม ปีที่ 9 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2552
20 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน และโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2552
21 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครปฐม ปีที่ 9 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนตุลาคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2552
22 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครปฐม ปีที่ 9 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฏาคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2552
23 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครปฐม ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2552
24 นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2552 สำนักจัดหางานจังหวัดนครปฐม & บิ๊กซี สาขานครปฐม ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 ณ ลานจอดรถห้างบิ๊กซี สาขานครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐมสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2552
25 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครปฐม ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2552
1234