ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน - แคราย ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 11 - 12 มกราคม 2561 ณ บริเวณศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2561
2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญสมัครงาน "นัดพบแรงงาน" ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า (เมเจอร์นนทบุรี) อ.เมือง จ. นนทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2560
3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ เอสพลานาด งามวงศ์วาน - แคราย ขอเชิญสมัครงาน นัดพบแรงงาน ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 25560 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 เอสพลานาด งามวงศ์วาน - แคราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2560
4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญสมัครงานนัดพบแรงงาน ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า ชั้น 1 (เมเจอร์นนทบุรี) ถนนพิบูลสงคราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2560
5 จังหวัดนนทบุรี โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ประชารัฐสามัคคี เพื่อคนนนทบุรีมีงานทำ ระหว่างวัรที่ 23-24 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-16.30 น. ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2560
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ถนนพิบูลสงคราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2560
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญสมัครงาน "นัดพบแรงงาน" ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย ชั้น 1 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2559
8 จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอเชิญ ผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไป ร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" ประชารัฐร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ เวต์สเกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวต์สเกต บางใหญ๋สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2559
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ บีบี มาร์เก็ต พาร์ค เชิญร่วมงาน "วันฟ้าใส งานใหม่ อาชีพใหม่หลังภัยน้ำท่วม นนทบุรี" วันที่ 20 - 21 มกราคม 2555 เวลา 10.00 - 18.000 น. ณ บริเวณ บีบี มาร์เก็ต พาร์ค (บางใหญ่ไนซ์พล่าซ่า) ถ.กาญจนาภิเษก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2555
10 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2554
11 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ฮอลลีวูด เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ฮอลลีวูด ห้าแยกปากเกร็ด ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2553
12 รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน ธันวาคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2553
13 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2552
14 รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2552
15 รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2551
16 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 89 ประจำเดือนตุลาคม 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2551
17 วารสารจัดหางานจังหวัดนนทบุรีปีที่ 8 ฉบับที่ 90 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2551
18 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกันยายน 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2551
19 รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2551
20 สถานการณ์ความต้องการแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2551
21 รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2551
22 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 87 ประจำเดือนสิงหาคม 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2551
23 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ฮอลลีวูด เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 10/2551 วันที่ 19 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00-16.30 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ฮอลลีวูด ห้าแยกปากเกร็ดสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2551
24 รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2551
25 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 86 ประจำเดือนกรกฎาคม 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2551
12345