ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ2555 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาทสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท2555
2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2555 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาทสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท2555
3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ2555 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาทสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท2555
4 จังหวัดชัยนาถ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานผู้ประสบอุทกภัย วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมชัยนาถธานี อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาถสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท2555
5 จังหวัดชัยนาถ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาถ ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมอาชีพจังหวัดชัยนาถ "ช่วยชาติสู้วิกฤตเศรษฐกิจ" ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาถ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาถสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท2555
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานสู้ภัยน้ำท่วมจังหวัดชัยนาถ วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถห้างโลตัส สาขาชัยนาถ อ.เมือง จ.ชัยนาถสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท2554
7 สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2552 สำนักจัดหางานจังหวัดชัยนาท (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท2552
8 กำหนดการจัดงานอาชีวะปริทรรศน์และมหกรรมอาชีพจังหวัดชัยนาท วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท2552
9 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ขอเชิญร่วมงานอาชีวะปริทรรศน์และมหกรรมอาชีพจังหวัดชัยนาทสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท2551