ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ข่าวสารตลาดแรงงานประจำเดือนมีนาคม2558 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 (มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง สายไหม สะพานสูง คลองสามวา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102558
2 ข่าวสารตลาดแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 (มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง สายไหม สะพานสูง คลองสามวา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102558
3 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ร่วมกับ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102558
4 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" วันที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102558
5 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 25-26 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102558
6 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชีย ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102558
7 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ถ.มิตรไมตรี หนองจอก กรุงเทพฯสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102558
8 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 14-15 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102558
9 ข่าวสารตลาดแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 (มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง สายไหม สะพานสูง คลองสามวา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102557
10 ข่าวสารตลาดแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2557 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 (มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง สายไหม สะพานสูง คลองสามวา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102557
11 ข่าวสารตลาดแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2557 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 (มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง สายไหม สะพานสูง คลองสามวา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102557
12 ข่าวสารตลาดแรงงานประจำเดือนเมษายน 2557 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 (มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง สายไหม สะพานสูง คลองสามวา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102557
13 ข่าวสารตลาดแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2557 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 (มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง สายไหม สะพานสูง คลองสามวา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102557
14 ข่าวสารตลาดแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 (มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง สายไหม สะพานสูง คลองสามวา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102557
15 ข่าวสารตลาดแรงงานประจำเดือนมกราคม 2557 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 (มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง สายไหม สะพานสูง คลองสามวา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102557
16 ข่าวสารตลาดแรงงาน ประจำเดือนธันวาคม 2556 (มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง สายไหม สะพานสูง คลองสามวา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102557
17 ข่าวสารตลาดแรงงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 (มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง สายไหม สะพานสูง คลองสามวา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102556
18 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ขอส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102556
19 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๑ อาคาร D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพฯสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102556
20 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102556
21 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมแสงหิรัญ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102556
22 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ขอส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102555
23 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน"ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณลานตึก D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก กทม.สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102555
24 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ"วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมกศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม.สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102555
25 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ร่วมกับ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณหอประชุมแสงหิรัญ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 102555
123