ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ข่าวสารตลาดแรงงาน (Smart Job News) ประจำเดือนมิถุนายน 2560สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 42560
2 ข่าวสารตลาดแรงงาน (Smart Job News) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่4สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 42560
3 Smart Job New ข่าวสารตลาดแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560 (คันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 42560
4 Smart Job New ข่าวสารตลาดแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560 (คันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 42560
5 Smart Job New ข่าวสารตลาดแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (คันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 42560
6 Smart Job New ข่าวสารตลาดแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 2559 (คันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 42560
7 Smart Job New ข่าวสารตลาดแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (คันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 42559
8 ข่าวสารตลาดแรงงาน (Smart Job News) ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2559 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบคันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 92559
9 ข่าวสารตลาดแรงงาน (Smart Job News) ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2559 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบคันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 92559
10 ข่าวสารตลาดแรงงาน (Smart Job News) ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบคันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 92559
11 ข่าวสารตลาดแรงงาน (Smart Job News) ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบคันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 92559
12 ข่าวสารตลาดแรงงาน (Smart Job News) ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบคันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 92559
13 ข่าวสารตลาดแรงงาน (Smart Job News) ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบคันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 92559
14 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2559 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 (คันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 92559
15 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2559 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 (คันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 92559
16 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 (คันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 92559
17 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2559 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 (คันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 92559
18 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนธันวาคม 2558 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 (คันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 92559
19 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 (คันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 92558
20 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนตุลาคม 2558 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 (คันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 92558
21 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนกันยายน 2558 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 (คันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 92558
22 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 (คันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 92558
23 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 (คันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 92558
24 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 (คันนายาว บึ่งกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 92558
25 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 92558
123