ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ จัด กิจกรรมนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 16.00 น.สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 32560
2 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับที่ 12 ปี 2559 ประจำเดือนกันยายน 2559 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 (คลองเตย ประเวศ วัฒนา สวนหลวง พระโขนง บางนา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82559
3 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับที่ 11 ปี 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 (คลองเตย ประเวศ วัฒนา สวนหลวง พระโขนง บางนา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82559
4 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับที่ 10 ปี 2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 (คลองเตย ประเวศ วัฒนา สวนหลวง พระโขนง บางนา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82559
5 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้างนัมเบอร์วันพล่าซ่า ถ.รามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานครสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82559
6 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ชั้นที่ 5,6 สำนักกรุงเทพเขตพื้นที่ 8สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82559
7 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ จัด "กิจกรรมนัดพบแรงงาน" ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 29 - 30 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 15.30 น.สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82559
8 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับที่ ๕ ปี ๒๕๕๙ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ (คลองเตย ประเวศ วัฒนา สวนหลวง พระโขนง บางนา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82559
9 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ (คลองเตย ประเวศ วัฒนา สวนหลวง พระโขนง บางนา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82559
10 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๕๙ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ (คลองเตย ประเวศ วัฒนา สวนหลวง พระโขนง บางนา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82559
11 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ร่วมกับ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก "จัดงาน" กิจกรรมนัดพบแรงงานในสถานศึกษาและกิจกรรมจัดหางานพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ถ.สรรพาวุธ เขตบางนา กทม.สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82559
12 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ จัดงาน "นัดพบแรงงาน และกิจกรรมจัดหางานพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา" ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82558
13 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ (คลองเตย ประเวศ วัฒนา สวนหลวง พระโขนง บางนา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82558
14 สัญญา ๕๒/๒๕๕๘ เรื่อง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงาน (สจก.4) ๙๐.๐๐๐ บาทสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82558
15 สัญญา ๕๒/๒๕๕๘ เรื่อง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงาน (สจก.4) ๙๐.๐๐๐ บาทสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82558
16 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับที่ ๑๒ ปี ๒๕๕๘ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ (คลองเตย ประเวศ วัฒนา สวนหลวง พระโขนง บางนา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82558
17 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 จัดงานนัดพบแรงงาน"งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ซ.บางนา - ตราด 34 บางนา กรุงเทพมหานครสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82558
18 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับที่ ๑๒ ปี ๒๕๕๘ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ (คลองเตย ประเวศ วัฒนา สวนหลวง พระโขนง บางนา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82558
19 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 จัด"นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ซ.บางนา-ตราด 34 บางนา กรุงเทพมหานครสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82558
20 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82558
21 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๘ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ (คลองเตย ประเวศ วัฒนา สวนหลวง พระโขนง บางนา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82558
22 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๘ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ (คลองเตย ประเวศ วัฒนา สวนหลวง พระโขนง บางนา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82558
23 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับที่ ๙ ปี ๒๕๕๘ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ (คลองเตย ประเวศ วัฒนา สวนหลวง พระโขนง บางนา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82558
24 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับที่ ๘ ปี ๒๕๕๘ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ (คลองเตย ประเวศ วัฒนา สวนหลวง พระโขนง บางนา)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82558
25 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ร่วมกับ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค จัด"นัดพบแรงงานย่อย" ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 16.00 น. บริเวณชั้น 3 โซน Beaut & Health ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 82558
123