ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2561 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2561
2 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2560 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2560
3 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2560
4 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2560
5 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2560 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2560
6 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2560
7 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560(ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2560
8 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2560สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 22560
9 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2560
10 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2560 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2560
11 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 2 ขอเชิญร่วมงาน "กิจกรรมนัดพบแรงงาน" ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร วันอังคารที 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2560
12 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2560 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2560
13 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2560
14 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2560 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2560
15 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2559 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2560
16 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2559
17 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 72559
18 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนตุลาคม 2559 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 72559
19 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนกันยายน 2559 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 72559
20 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 72559
21 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 72559
22 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 72559
23 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7(เขตราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 72559
24 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุเทพมหานคร วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 72559
25 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนเมษายน 2559 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7(เขตราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 72559
12345678