ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ข่าวสารการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเอกชน สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2560สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 (เดิม2)2560
2 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเอกชน (เขตพื้นที่ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน)เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 72552
3 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเอกชน (เขตพื้นที่ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน)เดือนมกราคม ๒๕๕๒สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 72552
4 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเอกชน (เขตพื้นที่ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน)เดือนธันวาคม ๒๕๕๑สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 72551
5 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเอกชน (เขตพื้นที่ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน)เดือนตุลาคม ๒๕๕๑สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 72551
6 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเอกชนสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 22549