ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานฉบับที่ ๘ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12559
2 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานฉบับที่ ๘ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12559
3 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานฉบับที่ ๗ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12559
4 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานฉบับที่ ๖ เดือนเมษายน ๒๕๕๙ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12559
5 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานฉบับที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12559
6 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานฉบับที่ ๓ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12559
7 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12558
8 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12558
9 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12558
10 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนกันยายน ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12558
11 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12558
12 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12558
13 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12558
14 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12558
15 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนเมษายน ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12558
16 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12558
17 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12558
18 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนมกราคม ๒๕๕๘ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12558
19 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12557
20 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ - มกราคม ๒๕๕๗ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12557
21 แผนการจัดงานนัดพบแรงงานย่อยและอนุโครงการ Open House Area 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12556
22 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12556
23 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนเมษายน ๒๕๕๖ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12556
24 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนมกราคม ๒๕๕๖ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12556
25 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 12556
12345