ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 จดหมายข่าว สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ6
2 จดหมายข่าว สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ6
3 จดหมายข่าว สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ5
4 จดหมายข่าว สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ5
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ "แจ้งเตือนคนหางานในการเดินทางไปทำงานด้านเกษตรที่กัมพูชา"กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
6 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORPORATIONกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
7 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท Tripod Technology Corporationกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
8 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "แจ้งเตือนกรณีการเข้าทำงานในประเทศสิงคโปร์อย่างผิดกฎหมาย"กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
9 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "แจ้งเตือนการไปทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน"กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การหลบหนีและการทำงานในประเทศอิสราเอลอย่างผิดกฎหมาย"กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
11 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ความผิดและบทลงโทษของลักลอบทำงานในมาเลเซีย"กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
12 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การหลอกลวงไปค้าประเวณีที่ประเทศมาเลเซียกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
13 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn.Bhd.กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
14 ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๔ เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
15 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "สิทธิประโยชน์การรับเงินบำเหน็จชราภาพของแรงงานไทยในไต้หวัน"กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
16 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตำรวจจับแก๊ง Call Center ในไต้หวันกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
17 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd. . ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2561
18 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd.กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2560
19 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ้างงานตำแหน่งผู้ประกอบอาหารไทย ในประเทศมาเลเซียกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2560
20 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครโดยวิธีการสุ่มเรียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) ครั้งที่ ๑๒กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2560
21 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท MGM Grand Paradise มาเก๊ากองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2560
22 ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๓ เพื่อไปสมัครทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2560
23 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนการเดินทางไปทำงานธุรกิจนวดสปา ในคาซัคสถานกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2560
24 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รัฐบาลมาเลเซียกำหนดให้แรงงานต่างชาติต้องมีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมและเตรียมปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจ้างแรงงานต่างชาติ (Levy)กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2560
25 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีการล่อลวงให้คนไทยสมัครฝึกงานและทำงานในสหรัฐอเมริกาโดยการชักจูงว่าจะมีสิทธิรับใบถิ่นที่อยู่ถาวร (Permament Resident Card หรือ Green card)กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2560
12345678910...