ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 แนวปฏิบัติกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางานกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2560
2 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2560
3 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2559
4 แนวปฏิบัติการให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุผ่านระบบขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ (www.doe.go.th/elderly)กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2559
5 องค์ความรู้กรมการจัดหางาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการแก่ผู้มาขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๕กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2559
6 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2558
7 กรมการจัดหางาน รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานช่วงว่างจากการเรียนกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2557
8 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2556
9 การอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2556
10 ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2555
11 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2555
12 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (โครงการจัดหางานให้กับกลุ่มคนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕) แก้ไขเพิ่มเติมกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2555
13 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2555
14 คู่มือ ผู้สมัครงาน "สมัครงานอย่างไร ให้ได้งาน"กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2554
15 คู่มือ ผู้สมัครงาน "สมัครงานอย่างไร ให้ได้งาน"กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2554
16 แผนออกปฏิบัติงานรถ Mobile Unit หมายเลขทะเบียน 98 - 6359 กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ประจำเดือนธันวาคม 2553 (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 - 25 ธันวาคม 2553)กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2553
17 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจัดหางานในประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2553
18 โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2553
19 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัดกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2553
20 แผนออกปฏิบัติงานรถ Mobile Unit หมายเลขทะเบียน 98-6329 กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ประจำเดือนมกราคม 2553 (ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2552 - วันที่ 25 มกราคม 2553)กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2552
21 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท พานาโซนิค(ประเทศไทย) จำกัดกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2552
22 แผนออกปฏิบัติงานรถ Mobile Unit หมายเลขทะเบียน 98-6329 กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ประจำเดือนธันวาคม 2552 (ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 - วันที่ 25 ธันวาคม 2552)กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2552
23 โครงการการให้บริการจัดหางานในประเทศกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2552
24 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัดกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2552
25 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท แม แม อินดัสเตรียม จำกัดกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2552
12345678