ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย smart job center สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน (Part-Time) "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมขุนทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เวลา 10.00 - 15.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมงาน มหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดอ่างทอง 6-7 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานและจัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน" วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช (Zone P1B และ Southern Gallery)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน - แคราย ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 11 - 12 มกราคม 2561 ณ บริเวณศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน" (เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา) ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดนัดพบแรงงาน วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด เวลา 09.00 - 16.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญสมัครงาน "นัดพบแรงงาน" ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า (เมเจอร์นนทบุรี) อ.เมือง จ. นนทบุรี
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ จัด กิจกรรมนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 16.00 น.
สำนักงานจัดางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับตนมีคุณภาพ" วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาทับทิสยาม ศาลากลางจังหวัดตราม เวลา 09.00 - 16.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ เอสพลานาด งามวงศ์วาน - แคราย ขอเชิญสมัครงาน นัดพบแรงงาน ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 25560 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 เอสพลานาด งามวงศ์วาน - แคราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ้ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3/2560" วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ ร้อยเอ็ด (ชั้น 1)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร (ชั้นล่าง) บริเวณศูนย์ราชการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ เมืองพัทยา กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงานเมืองพัทยา" ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน...นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 Surattani Job Fair 2017 15 - 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 - 17.00 น. สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน ภายใต้ชื่อ "CHIANG MAI IT JOB EXPO 2017" ในวันศุกร์ที่ 16 และวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ถนนคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 2 ขอเชิญร่วมงาน "กิจกรรมนัดพบแรงงาน" ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร วันอังคารที 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญสมัครงานนัดพบแรงงาน ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า ชั้น 1 (เมเจอร์นนทบุรี) ถนนพิบูลสงคราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ขอเชิญร่วม "งานนัดพบแรงงานจังหวัดระยอง" ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สนามกีฬา นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ Rayong Jobs & Career Expo 2017 วันที่ 17 -18 มีนาคม 2560 ณ STAR CENTER (ตึกใหม่ ชั้น 2) อ.เมือง จ.ระยอง
จังหวัดนนทบุรี โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ประชารัฐสามัคคี เพื่อคนนนทบุรีมีงานทำ ระหว่างวัรที่ 23-24 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-16.30 น. ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) กำหนดจัดงาน "มหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๔ ปี ๒๕๖๐" ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2560" วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาร้อยเอ็ด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ถนนพิบูลสงคราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานและจัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (หน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ"วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญสมัครงาน "นัดพบแรงงาน" ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย ชั้น 1 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เชิญสมัครงาน นัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนที่มีคุณภาพ" วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน Online" ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 - 16.00 น. ณ ห้อง แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานและงาน 3 ม." วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วัดนัดพบแรงงาน" งานที่มั่นคงกับคนที่มีคุณภาพ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร (บริเวณศูนย์ราชการ) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 -15.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ร่วมกับ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาระนอง ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนที่มีคุณภาพ"ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สาขาแม็คโคร สาขาระยอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ตึกคิมแลนด์มาร์คอุดรธานี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น B ตึกคอมแลนด์มาร์คอุดรธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้างนัมเบอร์วันพล่าซ่า ถ.รามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ กำหนดจัดงาน"นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนนมีคุณภาพ" วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้างสรรสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2 เวลา 10.00 - 16.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" งานที่มั่นคงกับคนที่มีคุณภาพ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร (บริเวณศูนย์ราชการ) ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซ่า ชลบุรี กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน" ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 - 16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ชั้น 3 Education Zone (หน้า Fitness First)
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ชั้นที่ 5,6 สำนักกรุงเทพเขตพื้นที่ 8
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ กำหนดจัดงาน"นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนนมีคุณภาพ" วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้างสรรสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ เวลา 10.00 - 16.00 น.
สำนักงานจัดหางานจัหวัดระยอง ขอเชิญร่วมาน...นัดพบแรงงานย่อย วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ START CENTER (ตึกใหม่ชั้น2) อ.เมือง จ.ระยอง
จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอเชิญ ผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไป ร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" ประชารัฐร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ เวต์สเกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวต์สเกต บางใหญ๋
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุเทพมหานคร วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ลานด้านหน้าสุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณหอประชุมจังหวัดชุมพร (บริเวณศูนย์ราชการ)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง จัดงานวันนัดพบแรงงาน วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๒ (หลังเดิม)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) กำนดจัดงาน "มหกรรมนัดพบแรงงานจัหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๓ ปี ๒๕๕๙" ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรม นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ เมืองพัทยา กำนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน" ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ร่วมกับ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาระนอง เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3/2559 "งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานด้านหน้าห้างแม็คโคร สาขาระนอง
นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ Rayong Jobs & Career Expo 2016 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 ณ STAR CENTER (ตึกใหม่ ชั้น 2) อ.เมือง จ.ระยอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ กำหนดจัดงาน"นัดพบแรงงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง มีงานทำทันที" วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้างสรรสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2 เวลา 10.00 - 16.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ลานด้านหน้าสุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ จัด "กิจกรรมนัดพบแรงงาน" ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 29 - 30 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 15.30 น.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน และกิจกรรมให้คนพิการมีงานทำ ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุเทพมหานคร วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ลานด้านหน้าสุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ขอเชิญร่วมงาน "งานนัดพบแรงงานจังหวัดระยอง" วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สนามกีฬานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุมมหาวิทยาลัยนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรับพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2559 Suratthani Job& Career Expo 2016 วันที่ 22-23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ร่วมกับ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาระนอง เชิญร่วมงาน วันนัดพบรงงาน ครั้งที่ 2/2559 "งานที่มั่นคงกับคนที่มีคุณภาพ" วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานด้านหน้าห้างแม็คโคร สาขาระนอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ "Chonburi Job & Career Expo ๒๐๑๖" ในวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ อารีน่า ๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ กำหนดจัดงาน"นัดพบแรงงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง มีงานทำทันที" วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้างสรรสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2 เวลา 10.00 - 16.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน P.S.U Trang job Fair วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาชุมพร)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ร่วมกับ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก "จัดงาน" กิจกรรมนัดพบแรงงานในสถานศึกษาและกิจกรรมจัดหางานพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ถ.สรรพาวุธ เขตบางนา กทม.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "สร้างงาน สร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดเชียงใหม่" ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน สร้างงาน สร้างบุญ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ วัดโพธิ์ ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด กำหนดจัดกิจกรรม "นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ เวลา 09.30 - 16.30 น.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ จัดงาน "นัดพบแรงงาน และกิจกรรมจัดหางานพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา" ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาตรัง) เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 10.00 - 15.30 น. ณ ห้างสรพพสินค้าบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง (บริเวณด้านหน้า)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าแหลมทอง(บางแสน) กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน" ในวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้างสรรพสินค้าแหลมทอง (บางแสน) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาชุมพร) วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "กิจกรรมนัดพบแรงงาน" ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ THE OUTDOOR หน้าโลตัสศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 จัดงานนัดพบแรงงาน"งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ซ.บางนา - ตราด 34 บางนา กรุงเทพมหานคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ลานด้านหน้าสุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุทรทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ" วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ The Outdoor ชั้น ๒ บริเวณหน้าโลตัสศรีนครินทร์ สมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน" ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 - 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างบ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 จัด"นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ซ.บางนา-ตราด 34 บางนา กรุงเทพมหานคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ตลาดปฐมมงคล (ใกล้ TOP Supermarket) อ.เมือง จ.นครปฐม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน"วันนัดพบแรงงาน" วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ลานด้านหน้าสุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "กิจกรรมนัดพบแรงงาน" ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญสมัครงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ (บริเวณศูนย์อาหาร)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุทรทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ" วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ The Outdoor ชั้น ๒ บริเวณหน้าโลตัสศรีนครินทร์ สมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน" ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 - 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี ชั้น 3 Education Zone หน้า (Fitness First)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุทรทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ" วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ The Outdoor ชั้น ๒ บริเวณหน้าโลตัสศรีนครินทร์ สมุทรปราการ
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน และกิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งโดยการสาธิตอาชีพ" ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ นัดพบแรงงานนครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ร่วมกับ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค จัด"นัดพบแรงงานย่อย" ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 16.00 น. บริเวณชั้น 3 โซน Beaut & Health ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job Center) จังหวัดเชียงใหม่และนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพประจำปี ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ และวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน TRANG JOB FAIR 2015 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 - 15.30 น. ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง ชั้น 2
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาชุมพร) ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" และ "กิจกรรมรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน" ณ ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาชุมพร) วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ" ร่วมกับโครงการ "มหกรรมคืนความสุขแรงงาน ASEAN สัมพันธ์" วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 6/2558 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างบ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ร่วมกับ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
จังหวัดระยอง โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานจังหวัระยอง" วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558 (เวลา 08.30-16.30 น.) ณ Star Center (ตึกใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" วันที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2558 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณศุนย์อาหารห้างบ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานใหญ่ ในงานมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘"วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยนครสวรรค์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) กำหนดจัดงาน "มหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 12" ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี (สนามฟุตบอล ข้างห้างโลตัส พลัสมอลล์) ถนนบางนา-ตราด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานใหญ่ เพื่อคนไทยมีงานทำ เนื่องในวาระครบ ๑๕๐ ปี จังหวัดมหาสารคาม วันอาทิตย์ที่ 29มีนาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๘" ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น ๖ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2558 วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ. บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เชิญร่วมงาน"นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ เพื่อคนไทยมีงานทำ" วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพจังหวัดสุโขทัย วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างแมคโค สาขาสุโขทัย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ เพื่อคนไทยมีงานทำ" วันที่ 20-21 มีนาคม 2558 ณ Star Center (ตึกใหม่) เวลา 09.00 - 17.00 น.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 25-26 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชีย ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ถ.มิตรไมตรี หนองจอก กรุงเทพฯ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ" ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ (บริเวณศูนย์อาหาร)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 20 กุมภาพันธื 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ. บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานและจัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (หน้าเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ จัดโครงการ"นัดพบแรงงานย่อย"และ "รับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน" วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ โซนการศึกษา หน้า WallStreet ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์
จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ปี 2558" วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย จังหวัดสมุทรปราการ" ครั้งที่ 3/2558 วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 10.30 - 17.00 น. ณ The Outdoor ชั้น 2 บริเวณหน้าห้างโลตัสศรีนครินทร์สมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดโครงการมหกรรมคอนเสิร์ต "เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป"ในวันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "ลานเรียนรู้สู่อาชีพและนัดพบแรงงาน " วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
สำนักวานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์(แหลมฉบัง) กำนดจัดงาน"นัดพบแรงงาน" ในวันที่ 31 มกราคม 25589 เวลา 10.30 - 15.00 น. ณ ชั้น 4 ห้างฮาร์เบอร์มอลล์(แหลมฉบัง) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 14-15 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ร่วมกับ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาระนอง เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ ลานด้านหน้าห้างแม็คโคร สาขาระนอง
สำนักงานจัดงานงานจังหวัดตรัง ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมงาน"วันนัดพบแรงงานใหญ่ เฉลิมพระเกียรติและมหกรรมอาชีวศึกษาปี 2558" วันที่ 28-29 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง ถ.ตัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. น. ณ บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย จังหวัดสมุทรปราการ" ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 - 17.00 น. ณ The Outdoor ชั้น 2 (บริเวณหน้าห้างฯโลตัสศรีนครินทร์) สมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ห้างไอคอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ.ห้างไอคอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ ชั้น 3 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานย่อย" วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานสมุทรสาคร วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้างบิ๊กซี สาขามหาชัย เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 - 17.00 น. ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอเชิญร่วมงาน"วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2558 "ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ The Outdoor ชั้น 2 (โลตัสศรีนครินทร์)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานสมุทรสาคร วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้างบิ๊กซี สาขามหาชัย เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2558" วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" ณ ชั้นล่าง หอประชุมจังหวัดชุมพร(บริเวณศูนย์ราชการ) วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณ ห้างสรรพสินค้า BIG C สาขาราชบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริห่ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ จัด"นัดพบแรงงานย่อย" ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ โซนการศึกษา หน้า WallStreet ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานย่อย ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ. บริเวณอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ชมรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานสมุทรสาคร เชิญร่วมงาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและโอท๊อป วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 - 21.00 น. ณ บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี สาขามหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
เชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร วันที่ 18 - 19 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมราชพฤกษ์ไนท์บาร์ซาร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2557" ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ต.หนองระแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน คืนความสุขให้คนในชาติ" วันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๕.๐๐-๑๙.๓๐ น. ณ โดมสวนบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมอาชีพ สร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้ และการรับงานสู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน"นัดพบแรงงานเพื่อสร้างความปองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชนขาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี" วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานสมานฉันท์และปรองดอง วันที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอสิงหนคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานย่อย" ระหว่างวันที่ ๔- ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ลานด้านหน้า outdoor plaza sohk โลตัสศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ณ ที่ทำการสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ครั้งที่ 6/2557 วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัทเพาเวอร์บาย จำกัด และบริษั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด เชิญร่วมงาน"นัดพบแรงงาน" วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สำนักงานจัดหาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2557" วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30-16.00 น. ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสิวัล หาดใหญ่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2557" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ต.หนองระแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานและมหกรรมคอนเสริต์ ร่วมกับ "เวทีไท" วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 - 23.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานจังหวัดชัยภูมิ"วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 - 16.00 น.ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ (บริเวณศูนย์อาหาร)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ บริษัท เบทาโกรภาคใต้ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ "ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ชั้น ๔ ห้างฮาร์เบอร์ มอลล์ (แหลมฉบัง) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ตราด
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ร่วมกับ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาสุขุมวิท 50 จัด"นัดพบแรงงานย่อย" ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าห้างเทสโก้โลตัส สาขาสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
จังหวัดระยอง โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมงาน"วันนัดพบแรงงานจังหวัดระยอง" วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ Star Center (ตึกใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗" ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น ๖ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 ร่วมกับ ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดจัดงานนัดพบแรงงานประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 23 - วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ เรือนคุ้มภูคำ โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชี่ยงใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "การจัดกิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำโดยการสาธิตและสาธิตอาชีพ" ณ ที่ทำการสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗" ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น ๖ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ห้างไอคอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ เชิญร่วม นัดพบแรงงานย่อย วันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้างไอคอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ" วันที่ 23-24 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานจัดงานงานจังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมงาน"วันนัดพบแรงงานจังหวัดตรัง และ สถานประกอบการรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน" วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จังหวัดตรัง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สยามนครินทร์ คอมเพล็กช์ หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2557" วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้างสยามนครินทร์ คอมเพล็กช์ หาดใหญ่
ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดสมุทรปราการ" วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๑๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น ๖ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 จัดงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่อ"นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ@ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์" วันที่ 21-22 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 - 16.00 น.ณ บริเวณโซนศูนย์การศึกษา หน้า Wall Street ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถ.ศรีนครินทร์ กทม.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗" วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลาง) อำเภอสระบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ (บริเวณศูนย์อาหาร)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ วันที่ 18-19 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องออร์คิด โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ห้างไอคอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ เชิญร่วม นัดพบแรงงานย่อย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้างไอคอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) กำหนดจัดงาน "มหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 11 ปี 2557" ในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สนามฟุตบอล ข้างห้างโลตัส พลัสมอลล์ นิคมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมงาน"นัดพบแรงงานระบบ IT มีงานดี ที่ระยอง จันทบุรี ตราด" ประจำปี 2557 วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2557 ณ Star Center (ตึกใหม่ ชั้น 2) เวลา 09.00 - 17.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงานย่อย" ภายใน Pattayatech open house ๒๐๑๔ ในวันที่ ๒๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา(วิทยาลัยการอาชีพบางละมุงเดิม) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
จังหวัดร้อยเอ็ด และกรมการจัดหางาน ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานและรับงานไปทำที่บ้าน" ในวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงาน"วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2557 " นัดพบแรงงานในสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-12.00 น.ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 - 15.30 น. ณ บริเวณอาคาร A และ C มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคมและวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" ณ บริเวณชั้น 2 ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาชุมพร) วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น.
สำนักงานจัดงานงานจังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานและแนะแนวอาชีพจังหวัดตรัง (Labour Market and Career Day) วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย จัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมราชพฤกษ์ไนท์บาร์ซาร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ร่วมกับห้างซีคอนสแควร์ จัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 31 มกราคม 2551 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น.ณ โซนศูนย์การศึกษา ชั้น 3 หน้า Wall Street ห้างซีคอนสแควร์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ (บริเวณศูนย์อาหาร)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง เชิญร่วมงานการจัดงานนัดพบแรงงานและแนะแนวอาชีพจังหวัดตรัง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงาน"วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2557 " ณ บริเวณข้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชอญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" วันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ตราด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพเยา ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2557" วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดพะเยา อ.เมืองจังหวัดพะเยา จ.พะเยา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน" ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 10.30 - 16.00 น. ณ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าแหลมทอง (บางแสน) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ร่วมกับห้างซีคอนสแควร์ จัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น.ณ โซนศูนย์การศึกษา ชั้น 3 หน้า Wall Street ห้างซีคอนสแควร์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ "ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ลานวัฒนธรรมราชพฤกษ์ไนท์บาร์ซาร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เชิญสมัครงานวันนัดแรงงาน วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เวลา 08.30-15.30 น.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 ร่วมกับ ห้างสรรสินค้า ตั้ง ฮั่ว เส็ง ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2557 และกิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 - 17.00 น.ณ บริเวณชั้น 5 ห้างสรรพสินค้า ตั้ง ฮั่ว เส็ง ธนบุรี
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานให้นักเรียน/นักศึกษา ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม (อาคารเรียน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา โรงแรมเซนทารา แกรนด์ สมุย (หาดเฉวง) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี (อบจ.หลังเก่า)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานและรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2557" วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญสมัครงานนัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ โถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอำเภอศรีสัชนาลัย ออกหน่วยบริการจัดหางานเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมการมีานทำให้กับบุคคลพื้นที่สูง และประชาชนทั่วไป วันที่ 3-5 ธันวาคม 2556 ณ สนามที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ และวันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสันพระเนตรและห้องกาดดอย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" วันที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2557" ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ต.หนองระแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงาน "วันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และงานนัดพบแรงงานคนพิการ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารศรีราชาประชาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ (บริเวณศูนย์อาหาร)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย จัดนัดพบแรงงาน วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา โรงแรมเซนทารา แกรนด์ สมุย (หาดเฉวง) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บ.เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จก. จัดงานวันนัดพบแรงงานระหว่างวันที่ 7- 8 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บ.สยามแมคโคร จก.(มหาชน) จัดงานวันนัดพบแรงงานระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงานผู้พิการ" ในวันเสารที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) นิคมอมตะนคร อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้ที่ต้องการส่งมอบงานให้ไปทำงานที่บ้านและผู้ที่ต้องการรับงานไปทำที่บ้าน ร่วมงาน "รับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน" ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโชควัฒนา ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๙ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้าแหลมทอง (บางแสน) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ "ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖" วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ "ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖" วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.สุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ (บริเวณศูนย์อาหาร)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เชิญสมัครงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ(IT) จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เวลา 08.30-16.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บริเวณชั้น 2 (สาขาชุมพร) วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.สุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงงาน นัดพบแรงงาน 18 กรกฎาคม 2556 ณ ลานวัฒนธรรมราชพฤกษ์ไนท์บาร์ซาร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ "ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖" วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานชลบุรี (IT)" ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้องแปซิฟิค ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ฮอลลีวูด สุขสวัสดิ์ ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 7/2556 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 - 17.00 น.ณ บริเวณชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 7/2556 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๓ เทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ วันศุกร์ที่ 26 และวันเสาร์ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4 ขอเชิญร่วมงาน HELLO WORK @นิมิตรบุตร ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ สนามกีฬานิมิตรบุตร แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชุมพร "จัดงานนัดพบแรงงาน และรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน" ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาชุมพร) บริเวณชั้น 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์ ณ อาคารเอนกประสงค์อินทนิล วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วันที่ ๒๖-๒๗ มิ.ย ๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เชิญร่วมกิจกรรม "นัดพบแรงงาน" 13 - 14 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ในงาน "วันเปิดประตูสู่อาชีพที่ยั่งยืนและการมีงานทำ" ณ อาคารอเนกประสงค์ ลานค้าชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา (หนองระบู) อ.เมือง จ.พะเยา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา จัดงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 15-16 มิถุนายน 2556 ณ CONVENTION HALL ชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการขอเชิญร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดสมุทรปราการ" วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น ๖ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซํนเตอร์ (สาขาชุมพร)
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ ร่วมกับห้างซีคอนสแควร์ จัดงานนัดพบแรงงานย่อย วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ณ ห้างซีคอนสแควร์ ชั้น ๓ โซนศูนย์การศึกษา หน้า Wall Street
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 น. เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานย่อย" ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อยในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ลานค้าชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา (หนองระบู) อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (ไอที) และรับงานไปทำที่บ้าน" วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงาน"นัดพบแรงงาน" ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง กำนดจัดงานนัดพบแรงงานระบบ IT มีงานดีที่ระยอง ในวันเสาร์ที่ 1-2 มิถุนายน 2556 ณ Star Center (ตึกใหม่ ชั้น 2) เวลา 09.00 - 17.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานใหญ่ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เชิญสมัครงาน...วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ วันที่ 24-25 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เวลา 08.30 - 16.00 น
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๕ ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๓ เทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ ได้กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณชั้น ๓ ด้านโลตัส โซน Wall Street ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เชิญร่วมงาน"วันมหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10 ปี 2556" วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 ณ นิคมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด อำเภอเมือง จ.ชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ร่วมกับ ศูนย์การค้าธัญญะช็อปปิ้ง พาร์ค ศรีนครินทร์ เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2556 เวลา10.00 - 16.30 น. ณ ลานกิจกรรมโอโซนสแควร์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ กรมการจัดหางาน ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๕ ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ บริเวณชั้น 3 เทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เชิญร่วมงานวันมหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10 ปี 2556 วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม ณ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ นิคมอมตะนครชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน สร้างงาน สร้างรายได้ จังหวัดสุโขทัย วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถจอดรถหน้าห้างบิ๊กซี (สาขาสุโขทัย)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด เชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีจัดวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ วันที่ 15-16 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องออร์คิด โรงแรมนิภาการ์เด้น
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน "Nakhon Job Fair 2013 " ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนัดพบตลาดงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ และวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ เรือนคุ้มภูคำ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๙ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน เสริมสร้างรายได้ ขยายโอกาสการมีงานทำ" ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณอาคารศิลาบาตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สำนักจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จัวหวัดหนองบัวลำภู ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนัดพบตลาดงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วันศุกร์ที่ ๑๕ และวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกาดดอยและห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่เชียง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานในสานศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ วันเสาร์ที่ ๑๖ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ" ปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทราปราการ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๕ ร่วมกับ เทสโก้โลตัส ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 - 17.00 น.ณ บริเวณชั้น 3 เทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 - 5.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ร่วมกับ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานย่อยและโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งโดยการสาธิตอาชีพ"วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด จัดวันนัดพบแรงงานย่อย วันที 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ" ปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๒-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยรบริหารธุรกิจสมุทรปราการ ต.บางหลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานในสถานศึกษา ในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และบริเวณจตุรคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย จัดหางานจังหวัดเชียงราย และ CR mall & ทวียนต์ เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานด้วยไอที วันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๒ ศูนย์การค้าเชียงรายมอลล์ & ทวียนต์ (สี่แยกประตูสรี) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ปี 2556 วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์อาหาร ห้างเทสโก้โลตัส
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๕ ร่วมกับ วิทยาเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป สมัครงานในโครงการ "จัดหางานพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา" วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมวิบูลย์-ทัศนีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ถ.เพชรเกษม(ใกล้สี่แยกท่าพระ) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๑ อาคาร D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงาน"นัดพบแรงงาน" ในวันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ลานขจีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน สุรษฎร์ธานีเมืองคนดี จัดวันนัดพบแรงงานประจำปี 2556 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมร้อยเกาะ ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมแสงหิรัญ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพจังหวัดร้อยเอ็ด" วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบรงงสนจังหวัดอุดรธานี พบกัน 25 ม.ค.56 วันเดียวเท่านั้น ณ บริเวณหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ตำแหน่งงานว่างมากกว่า 10,000 อัตรา รับตั้งแต่ ป.6 - ป.ตรี
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๕ ร่วมกับ เทสโก้โลตัส ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๓ เทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษา วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ หอประชุมเทคนิคชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 กรมการจัดหางาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระรคร ขอเชิญร่วมงาน"วันนัดพบแรงงานย่อย ราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ"ในวันที 28-29 มกราคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารพร้อมมงคล ชั้นล่าง คณะบริหารธุรกิจ(พณิชยการพระนครเดิม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตดุสิต กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 กรมการจัดหางาน ขอเชิญร่วมงาน"วันนัดพบแรงงานย่อย"วันพุธที 9 มกราคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานและจัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
สำนักจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษา วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ใหม่) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานอาชีวศึกษาและแนะแนวอาชีพจังหวัดอ่างทอง วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้าง Home Work สาขาภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "งานนัดพบแรงงานประจำปี ๒๕๕๖" ในวันศุกร์ที่ ๑๑ - วันเสาร์ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ เรือนคุ้มภูคำและห้องราชาวดี โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู นัดพบแรงงานรับงานสู่บ้าน เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ประจำปี ๒๕๕๖"สร้างอาชีพ สร้างงาน เพิ่มพูนรายได้ชาวจังหวัดหนองบัวลำภู"๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
สำนักจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ บิ๊กซี สาขาสุโขทัยขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2556 วันที่19 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณศูนย์อาหารบิ๊กซี สาขาสุโขทัย เวลา 09.00 - 12.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ห้างเทสโก้-โลตัส(สาขาสุราฎร์ธานี) เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น ๑ (หน้าธนาคารกรุงไทย) ห้างเทสโก้-โลตัส(สาขาสุราษฎร์ธานี) ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย และโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งโดยการสาธิตอาชีพ" ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ฮอลลีวูด สุขสวัสดิ์ ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 ร่วมกับ เทสโก้โลตัส ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2556 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ บริเวณชั้น 3 เทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ กำหนดจัดงานนัดพบย่อย วนวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าห้างเทสโก้โลตัส สาขาสุขุมวิท ๕๐ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนกงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 "นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/56" ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม ราชพฤกษ์ไนท์บาร์ซาร์ ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖" ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณชั้น ๓ ห้างคลังวิลล่า
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เวลา 08.30-15.30 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2556 จัดพร้อมงาน "สบสานวัฒนธรรมไทยสายใยสู่อาเซียน ปี 2555" วันที่ 13-15 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-15.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเชร
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ : กลับมาอีกครั้งกับการเปิดบ้านรับสมัครงาน Oishi Open House Day เปิดรับสมัครงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ที่ อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 25 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.
สำนักงานจัดหางานชลบุรี ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ชั้น 4 ห้างฮาร์เบอร์ มอลล์ (แหลมฉบัง) อ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน "ราชมงคลล้านนาเอ๊กซ์โปร ๕๕" ณ สนามกีฬา ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น.
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 ร่วมกับ เทสโก้โลตัส ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2556 ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ บริเวณชั้น 3 เทสโก้ โลตัว สาขาปิ่นเกล้า
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน รั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองฯ(อาคารศูนย์วัฒนธรรม)จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักจัดหางานจังหวัดอ่างทอง จัดงานนัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ โถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ CENTRALRETAIT และ ท ไทวัสดุ เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองนิสิต อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนกงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 "นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/56" ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เวลา 08.30-15.30 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด เชิญสมัครงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หน้าตลาดสดศุนย์การค้าเทศบาลเมืองตราด (ตรงข้ามห้างตราดสรรพสินค้า)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องกาดดอย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑ และ มหกรรมสัตว์เลี้ยง สินค้าดี ศรีหนองบัว สู่อาเซียน วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา กำหนดจัดวันนัดพบแรงงาน โรงการสร้างงานและการจ้างงานเน่งด่วน ปี ๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดยะลา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน" ในวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 6/2555 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการจัดหางานครบรอบ 19 ปี วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 ณ ห้องสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เวลา 09.00 - 15.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าวิคทอรี่ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ "ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ "วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง กำหนดจัดงาน "ตลาดนัดแรงงานสร้างงานสร้างอาชีพ" ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 09.00-15.00 น. ณ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน"ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณลานตึก D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก กทม.
สำนักจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม JOB IT เพชรบุรี งานดีมีคุณภาพ วันที่ 3 - 4 ก.ย 2555 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลไดมอน เพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีจัดวันนัดพบแรงงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้ตกงาน ผู้ว่างงาน วันที่ ๒๒ ส.ค ๕๕ และ ๒๙ ส.ค ๕๕ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย อ.เกาะสมุย วันที่ ๒๓ ส.ค ๕๕ ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อ.เมือง วันที่ ๒๔ ส.ค ๕๕ ณ ศูนย์การท่องเที่ยว(หน้าสถานีรถไฟ)อ.พุนพิน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
สำนักจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (IT)วันที่ 18-19 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานด้วยระบบ IT งานดีดี เพื่อคนพังงา วันที่ 27-28 ส.ค 2555 เวลา 08.30-15.30 น. ณ โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 ร่วมกับเทสโก้ โลตัส ขอเชิญร่วมงานนัดพบย่อย ครั้งที่ 8/2555 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ บริเวณชั้น 3 เทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า
สำนักจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 6/2555 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ บริเวณอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
สำนักจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงานและสมัครงานวันนัดพบตลาดงานด้วยระบบ IT งานดีเพื่อคนสุโขทัย วันที่ 17-18 สิงหาคม 2555"http://jobit.doe.go.th/sukhothai" ณ หอประชุมโรงเรียนกวางตง อ..เมือง จ.สุโขทัย (ใกล้กับสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงานวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-15.30 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7 ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ขอเชิญร่วมงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ "ejob-doe7.net@เซ็นทรัลพระราม2 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2555 เวลา 11.00-18.00 น. ณ ชั้น 4 ห้องพระราม 2 ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ"
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานครั้งที่ 3/2555 วันพุธและวันพฤหัสบดี 25-26 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณลานภายในอาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมงาน สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี จัดวันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ "ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕" วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักจัดหางานจังหวัดลพบุรี ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี เวลา 09.00 -16.00 น.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ"วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมกศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม.
สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัด "งานนัดพบแรงงานใหญ่ประจำปี ๒๕๕๕" ในวันศุกร์ที่ ๒๐ - วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องกาดดอยและห้องสรันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพและรับงานไปทำที่บ้าน นัดพบแรงงานด้วยระบบ IT เพื่อคนร้อยเอ็ดมีงานทำ วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 กรมการจัดหางานขอเชิญร่วมโครงการรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 ณ ลานหน้าศูนย์การค้า ดิ โอล์ดสยาม พลาซ่า
โครงการรับงานสู่บ้าน เพิ่มรายได้ในครัวเรือนและงานนัดพบแรงงานย่อย วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด อ.เมือง จ.ตราด
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 ร่วมกับเทสโก้ โลตัส ขอเชิญร่วมงานนัดพบย่อย ครั้งที่ 7/2555 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ บริเวณชั้น 3 เทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย และโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งโดยการสาธิตอาชีพ" วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมตักสิลา โรงแรมตักสิลา
ขอเชิญร่วมงาน จัดหางาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ และ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 25 ก.ค.2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ภัตตาคาร ฮวดหูฉลาม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพและตลาดสินค้าราคาถูก วันที่11-12 ก.ค ๒๕๕๕ เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงยิมและลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน Nakhon Jop Fair 2012 เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเมือง(ทุ่งท่าลาด) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานวัดนัดพบแรงงาน IT และมหกรรมอาชีสงขลา 4 - 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น.ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา
ขอเชิญร่วมงาน สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี จัดนัดพบแรงงานโดยใช้ระบบ IT วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมร้อยเกาะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดชลบุรีโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงานอมตะซิตี้" ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ หน้านิคมอมตะซิตี้ (ติดถนนสาย ๓๓๑) ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาหารสืบสานวัฒนธรรม วิธีชุมชน งานธงฟ้าราคาประหยัด จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สนามนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน IT เพื่อคนกระบี่มีงานทำ" ในวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 6/2555 และโครงการจัดหางานให้กับกลุ่มคนพิเศษ (นักเรียน นักศึกษา) วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ บริเวณชั้น 3 เทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้างไอคอน ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อยและโครงการรับงานสู่บ้าน เพิ่มรายได้ในครัวเรือน" ณ บริเวณชั้น ๑ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาพระราม ๒ เขตบางขุนเทียน วันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.ณ ห้างเทสโก้โลตัสสาขาระนอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกาดดอยโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ครั้งแรกนัดพบ IT งานดีที่นครปฐมวันที่ 28-29 มิ.ย 2555 เวลา 09.00 -15.30 น. ณ โรงแรมริเวอร์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม ราชพฤกษ์ไนท์บาร์ซาร์ ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ บิ๊กซี เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 7/2555 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากระบี่ (ศูนย์อาหาร) เวลา 09.30-15.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ห้างไอคอน ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชิญร่วมงาน สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี จัดงานวันนัดพบรงงาน วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้างไอคอน ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เชิญสมัครงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เวลา 08.0 - 16.30 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด เชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้างเทสโก้โลตัส (สาขาตราด) อำเภอเมือง จังหวัดตราด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ กำหนดจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่อ "e job-doe8.net@ซีคอนสแควร์ " ระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น ๓ ฝั่งโลตัส โซนการศึกษา หน้า wall street
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.ณ ห้างเทสโก้โลตัสสาขาระนอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกาดดอยและห้องสันพระเนตรโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ บิ๊กซี เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 6/2555 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากระบี่ (ศูนย์อาหาร) เวลา 09.30-15.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม เชิญร่วมงาน ครั้งที่ 4/2555 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 09.00-15.00 น.ณ บริเวณอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน สุรษฎร์ธานีเมืองคนดี จัดงานนัดพบแรงงานย่อย วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ ห้างไอคอนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ เทสโก้ โลตัส สุขุมวิท ๕๐ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
สำนักจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อยคนพิการเฉลิมพระเกียรติ ฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแฮปปี้พล่าซ่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.
สำนักจัดหางานจังหวัดพะเยา จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2554 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ ณ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาระนอง ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
สำนักจัดหางานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ บิ๊กซี สาาขกระบี่ จัดนัดพบแรงงานครั้งที่ 8/2554 ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากระบี่ (ศูนย์อาหาร) เวลา 09.30 - 15.00 น.
สำนักจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย เดือนสิงหาคม 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณศูนย์อาหารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย เวลา 09.00 - 12.00 น.
สำนักจัดหางานจังหวัดชัยภูมิจัดงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 6/2554 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เวลา 09.00 - 15.00 น.
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2554 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 - 15.00 น.
สำนักจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เวลา 09.00 - 16.30 น.
สำนักจัดหางานจังหวัดชัยภูมิจัดงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 5/2554 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักจัดหางานจังหวัดพะเยา จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ ณ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาระนอง ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
สำนักจัดหางานจังหวัดปัตตานี จัดงานนัดพบแรงงานย่อย วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักจัดหางานจังหวัดปัตตานี
สำนักจัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ เทสโก้ โลตัสจัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 6/2554 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างเทสโฏ้ โลตัส สาขาชุมพร เวลา 09.00-15.00 น.
สำนักจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย เดือนมิถุนายน 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ บริเวณศูนย์อาหารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย เวลา 09.00 - 12.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี จัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี้ ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี
สำนักจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ จัดงานนัดพบแรงงานครั้งที่ 4/2554 ณ บริเวณด้านหน้าห้างสรพพสินค้าเทสโก้-โลตัส สาขาชัยภูมิ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 - 15.00 น.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๙ ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณห้องอ่านหนังสืออาคารเวียงผา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554 ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร จังหวัดพิษณุโลก
เชิญสมัครงานนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม2554 เวลา 08.30-15.30 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มีงานทำ มีเงินใช้ ในงานวันนัดพบแรงงานใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554 วันศูกร์ที่ 10 มิถุนายน - เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมปทุมรัตน์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานและโครงการมีงานทำนำชุมชุนเข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จัดงาน"นัดพบแรงงาน " ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ ห้างฮาร์เบอร์ มอลล์ (แหลมฉบัง)
สำนักจัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ เทสโก้ โลตัสจัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5/2554 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554
ข่าวนัดพบแรงงาน27 พฤษภาคม 2554 ที่ห้างฮาร์เบอร์ มอลล์(แหลมฉบัง) สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 ร่วมกับ เทศโก้ โลตัส ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554
รายงานการประเมินผลงานนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ บริษัทไทวัสดุ จำกัด ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 ภายในบริเวณอาคารร้านไทยวัสดุ ถนนรามคำแหง เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า (ชั้น 1) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพหานคร สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์นัดพบแรงงาน จัดโดย สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานจังหวัดชุมพร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร ห้องประชุม OTOP ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานจังหวัดระยอง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔
เชิญสมัครงานนัดพบแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 ณ บริเวณชั้น 3 เทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานจังหวัดพังงา ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าห้างเอ็น เค ชอปปิ้งมอลล์ อ.เมือง จ.พังงา
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานครั้งยิ่งใหญ่ ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2554
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน จัดโดย สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ณ ลานหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในวันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บริเวณลาน ตึก D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สำนักจัดหางาน เขตพื้นที่ 10 จัดงานวันนัดพบงานกับโรงงานและบริษัทชั้นนำ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 และวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมแสงหิรัญ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานวันนัดพบแรงงาน และงานมหกรรมอาชีพจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑-๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอุดรธานีร่วมกับกรมการจัดหางานและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๕๔
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมกับเทศบาลเมืองชุมพร จัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2554 ขอเชิญเข้าร่วมงาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร ห้องประชุม OTOP ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ขอเชิญร่วมงานวันมหกรรมอาชีพจังหวัดสุโขทัย ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ วิทยาลับเทคนิคสุโขทัย
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานวันที่ 27 มกราคม 2554 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น พบกับตำแหน่งงานมากกว่า 5,000 อัตรา
เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานสงขลา วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ณ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาระนอง ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่๓/๒๕๕๔ ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคาร ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงเรียนโปลีเทคอำนาจเจริญ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ณ บริเวณโรงเรียนโปลีเทคอำนาจเจริญ วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลท้ายเมือง อ.ท้ายเมือง จ.พังงา
14 มกราคม 2554 ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน & UMT-POLY OPEN HOUSE & PART TIME JOB FAIR 2011" ที่ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์นอุบลราชธานี
ขอเชิญสมัครงานในวันนัดพบแรงงาน ๒๖ ธ.ค.๒๕๕๓ ณ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขามุกดาหาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
13 มกราคม นี้ พบกันในงาน"นัดพบแรงงาน" ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ณ อาคารพร้อมมงคล(ชั้นล่าง)คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เขตดุสิต กรุงเทพฯ วันที่ 25-26 มกราคม 2554
ว่างงานอย่าพลาด นัดพบแรงงาน จัดโดย สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรภิมุข จักรวรรดิ ณ ลานโถง มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรภิมุข จักรวรรดิ ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 ขอเชิญผู้พิการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น - 15.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร จัดงานนัดพบแรงงานย่อย
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ บริเวณชั้น 3 เทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น.-17.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ร่วมกับ บริษัท วิฑูรย์โฮลดิ้ง จำกัด ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณอาคารปลาตะเพียนทอง ตลาดมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
ขอเชิญร่วมรับสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๙ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราคำแหง ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 - 15.00 น ณ ห้องอ่านหนังสือ อาคารเวียงผา มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ เทศบางเมืองชุมพร จัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร ห้องประชุม OTOP
นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๓ พ.ย.๒๕๕๓ เวลา 09.00 น.- 15.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ฮอลลีวูด เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ฮอลลีวูด ห้าแยกปากเกร็ด ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สำนักงานจัดหางานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานในงาน มหกรรมผลผลิตเศรษฐกิจพอเพียง สินค้าเกษตรปลอดภัย ในวันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓
ขอเชิญร่วมสมัครงานในวันนัดพบแรงงาน 25 ส.ค. 2553 ณ หน้าห้างเทสโก้โลตัส สาขามุกดาหาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัทบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 7/2553 ในวันที่ 17 - 18 กันยายน 2553 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เวลา 09.00 - 15.30 น.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 ร่วมกับห้างสรรพสินค้าพ้าต้า ปิ่นเกล้า ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ บริเวณด้านข้างห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า (ทางรถเข้า) ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น - 17.00 น.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ ร่วมกับ ศูนย์การค้าอินเดีย เอ็มโพเรี่ยม (พาหุรัด) ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๘ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าอินเดีย เอ็มโพเรี่ยม(พาหุรัด)
27 สิงหาคมนี้ พบกันในงาน"นัดพบแรงงานย่อย" ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ข่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี พบกันในงาน "นัดพบแรงงานย่อย" ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๔ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวรศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร จัดงานวันนัดพบแรงงาน วันที่จันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ระหว่าง ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเวฟเพลส ชั้น ๘
ขอเชิญร่วงานนัดพบแรงงาน ณ บริเวณหน้าห้างสรพพสินค้าคาร์ฟูร์ สาขาอิสรภาพ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณลานตึก D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถ.เชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
ขอเชิญร่วมงาน วันรวมพลคนหางาน วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ณ ชั้น 4 ห้างฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ข่าวกรมการจัดหางาน 23 มิ.ย. 53 นัดพบแรงงาน จ.สุพรรณบุรี
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 8 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 9/2553 ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๔ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยลัยนเรศวร อาคารเวฟเพลส ชั้น ๘ ถนนวิทยุ(อาคารเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิต)
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานและโครงการแนะแนวอาชีพในชุมชน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2553 โดยสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้น 5 ร่วมกับบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาดาวคะนอง ณ บริเวณลานจอดรถ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาดาวคะนอง
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 7 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 - 15.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงานนัดพบ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๓ ร่วมกับ บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด (ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์) ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพ
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมจัดหางานขอนแก่น 53 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ร่วมกับวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ในวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณหอประชุมแสงหิรัญ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ถ.ประชาพัฒนา เขตลาดกระบัง กรุงเทพ
ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์การค้าอยุธยา พาร์ค ชั้น 2 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 - 16.00 น.
ข่าวจัดหางาน ขอเชิญสมัครงานในวันนัดพบแรงงาน 1 พฤษภาคม 2553
ขอเชิญสมัครงานวันนัดพบแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 - 15.30 น.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๓ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ลานหน้าอาคารฟอร์จูนทาวน์ ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กทม.
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานและโครงการมีงานทำ นำชุมชนเข้มแข็ง ณ บริเวณที่จอดรถด้านข้างห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า ในวันที่ 24 เมษายน 2553
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 5 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพี้นที่ 1 ร่วมกับศูนย์การค้า อินเดีย เอ็มโพเรี่ยม (พาหุรัด) จัดนัดพบแรงงาน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553 10.30 - 16.30 น.
ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 20 มีนาคม 2553 ณ บริเวณลานจอดรถห้างบิ๊กซี อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ร่วมกับบริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด จัดงานวันนัดแรงงานวันที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 ร่วมกับห้างฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ 29 มีนาคม 2553 ณ บริเวณห้างฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้างโลตัส สาขาพัทลุง
นัดพบแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ 19 มีนาคม 2553 ณ หน้าห้างเทศโก้ โลตัส สาขามุกดาหาร
ขอเชิญร่วมงานนัดพบรงงาน "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง" วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้นล่าง สำนักเทศบาลเมืองชุมพร
ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดพิจิตร "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง"
ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง" ในวันศุกร์ที่ 19 มี.ค.2553 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง" ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ขอเชิญร่วมงานและสมัครงานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ นครสวรรค์ 19 มีนาคม 2553
ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานประจำปี 2553 "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง" วันที่ 19-20 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่
วันนัดพบแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ณ บริเวณลานจอดรถบิ๊กซี(สาขาสุโขทัย) ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ยิ่งยง ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยจังหวัดพังงาน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
ข่าวจัดหางาน ขอเชิญสมัครงานในวันนัดพบแรงงาน 11 และ 12 ก.พ.2553
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๓ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 ร่วมกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.30 - 15.30 น.
จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ กรมการจัดหางานและสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน"สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ในวันที่ ๑๙.๐๐ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓"
ข่าวจัดหางานสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญสมัครงานในวันนัดพบแรงงาน 11 และ 12 ก.พ. 2553
19 กุมภาพันธ์ นี้ พบกันในงาน " นัดพบแรงงานย่อย " ที่ Big C ชลบุรี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 ร่วมกับห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3/2553 และโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2553 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ณ ลานอเนกประสงค์ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตดุสิต กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 09.00 - 17.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 2/2553 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันที่ 20 มกราคม 2553 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ห้องอ่านหนังสือ อาคารเวียงผา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3 และพบกับการให้บริการพิเศษจากรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ Mobile Unit วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณสนามนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานเชียงราย วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ชั้น ๒ เชียงรายมอลล์ & ทวียนต์ อ.เมือง จ.เชียงราย
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ร่วมกับ บริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด (ห้างสรรพสินค้าฟอร์จูนทาวน์) ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4 ในวันที่ 20 มกราคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าฟอร์จูนทาวน์ ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๓ ร่วมกับบริษัทซี.พี.พลาซ่า จำกัด (ห้างสรรพสินค้าฟอร์จูนทาวน์) ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่๔ ปีงบประมาณ๒๕๕๓
สำนักจัดหางานจังหวัดพังงา ขอเชิญร่วมงานนัดพบ ในวันที่ 14 มกราคม 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม & Big C สาขานครปฐม ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ลานจอดรถ Big C สาขานครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้างเทสโก้โลตัส (มหาชัย) เวลา ๘.๓๐น-๑๖.๐๐น
สำนักจัดหางานกรุงเทพฯเขตพื้นที่ 5 ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง สาขาธนบุรี จัดงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2553 และโครงการแนะแนวอาชีพในชุมชน ณ บริเวณชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง สาขาธนบุรี วันที่ 19 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00-170.00 น.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2553 ณ ท้องสนามหลวง(ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกา)วันที่ 17-18 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 24 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมราชพฤกษ์ไนท์บาร์ซาร์ ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ณ ห้างสรรพสินค้าแฮปปี้พลาซ่า ชั้น ๒ อ.เมือง จ.พิจิตร ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
สำนักจัดหางานจังหวัดพังงา ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลโคกกลอย ใกล้กับเทศบาลตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 1/2553 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๓ ร่วมกับบริษัท เซ็นคาร์ จำกัด(ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์) ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ สาขาถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น ณ บริเวณลานตึก D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถ.เชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานและชมมหกรรมคอนเสิร์ต โครงการ M-150 พลังสร้างไทย พลังใจสร้างอาชีพ วันพฤหัสฯที่ 17 ธันวาคม 2552 ถึง วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552 ณ เชียงรายมอลล์ & ทวียนต์ (สี่แยกประตูสลี) อ.เมือง จ.เชียงราย
วันนัดพบแรงงาน สมัครงานฟรี วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หน้าห้างเทสโก้ โลตัส มุกดาหาร
ข่าว สำนักงานจัดหางานจังหวดชลบุรี 15 ธันวาคม นี้ เตรียมพบกับงาน "นัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ" ที่ ห้างสรรพสินค้าแหลมทอง บางแสน เวลา 10.00 - 16.00 น.
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า ขอเชิญร่วม สมัครงานวันนัดพบแรงงานย่อย ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า ในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา09.00-15.00 น.
15 ธันวาคม นี้ เตรียมพบกับงาน "นัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ" ที่ ห้างสรรพสินค้าแหลมทอง บางแสน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
เชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ขอเชิญร่วมงาน M-150 พลังสร้างไทย พลังใจสร้างอาชีพ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
เชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เวลา 8.30 - 15.30 น.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๕ ร่วมกับห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า จัดงานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 1/2553 และโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ณ บริเวณที่จอดรถด้านข้างห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า (ทางรถออก) ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตบางพลัด กรุงเทพฯ วัน ที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 - 17.00 น.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชิญร่วมนัดพบแรงงาน ณ บริเวณสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมนภ์ (บ้านมนังคศิลา) แยกยมราช ตรงข้ามโรงพยาบาลมิชชั่น วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 - 15.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานใน วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถห้างบิ๊กซีสาขายโสธร
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.(แก้ไข)
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๓ ร่วมกับ บริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่๒ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าฟอร์จูนทาวน์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี มีนัดพบแรงงานที่ บิ๊กซีฯ วารินชำราบ ในวันที่ 14 พ.ย. 52 นี้ ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวารินชำราบ เวลา 9.00-15.00 น
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานเชียงราย วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ ชั้น ๒ เชียงรายมอลล์ & ทวียนต์ อ.เมือง จ.เชียงราย
เชิญสมัครงานวันนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เวลา 8.30 - 15.30 น.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ - โลตัส สาขามีนบุรี ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าเทศโก้ - โลตัส สาขามีนบุรี ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
วันนัดพบแรงงานเชียงราย วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ ชั้น ๒ เชียงรายมอลล์ & ทวียนต์ เวลา ๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น. อ.เมือง จ.เชียงราย
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๓ ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานวิคตอรี่พ้อยท์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เวลา 08.30 - 15.30 น
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๓ ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ สาขาถนนรัชดาภิเษก ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๓ ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ในวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
โอกาสทองของผู้ว่างงาน 28 สิงหาคม 52 นี้ พบกับงาน "นัดพบแรงงานย่อย" ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ถนนบางนา-ตราด อ.เมือง จ.ชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม "วันนัดพบแรงงาน" ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552 นี้ เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2552 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เวลา 08.30-15.30 น.
สำนักจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ มอลล์ กำหนดจัดงาน "มหกรรมนัดพบแรงงาน สินเชื่อแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ' ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.30 - 15.00 น. ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์ (แหลมฉบัง) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เวลา 08.30-15.30 น.
"มหกรรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ ประจำปี 2552" วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ลานตึก D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว จัดงานวันนัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.52
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๓ ร่วมกับ สำนักงานเขตราชเทวี ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานวิคตอรี่พ้อย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.
มหกรรมนัดพบแรงงานประจำปี 2552 สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วและอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จัดงานวันนัดพบแรงงานวัน พุธ ที่ 17 เดือน มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ ชั้น 3 เชียงรายมอลล์ & ทวียนต์ อ.เมือง จ.เชียงราย
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ร่วมกับ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายใหม กรุงเทพฯ
มหกรรมนัดพบแรงงานประจำปี 2552 จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2552 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วและอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 8/52 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต1
เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
วันนัดพบแรงงานประจำปี 2552 " สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ" ในวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2552 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วและอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ร่วมกับ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมแสงหิรัญ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ถนนประชาพัฒนา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2552 สำนักจัดหางานจังหวัดนครปฐม & บิ๊กซี สาขานครปฐม ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 ณ ลานจอดรถห้างบิ๊กซี สาขานครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๓ ร่วมกับบริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าฟอร์จูนทาวน์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 - 15.00 น. จังหวัดชลบุรี
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 7 ณ ที่ว่าการอำเภอตะกัวป่า(หลังเก่า) สำในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ห้องสรรพสินค้าคลังพลาซ่า ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ EVENT HALL ชั้น 7 ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า จอมสุรางค์
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุขาภิบาล๓ ถ.รามคำแหง เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค.52 นี้ สมัครงานและฝึกอาชีพฟรี! ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 - 16.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จัดงาน"นัดพบแรงงาน M-150 พลังสร้างไทย พลังใจสร้างอาชีพ"
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๓ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์ เขตพญาไท กทม.
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานครั้งที่ 4/52 วันแรงงานแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 1 พ.ค.2552 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานเจเจนิว นวนคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ห้างเจเจนิว ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.00 - 18.00 น.
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 6 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 6/52 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 6/52 วันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ ห้องประชุมพุทธรักษา
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ฝึกอาชีพในโครงการต้นกล้าอาชีพ หากมีปัญหาเกี่ยวกับสถานฝึกอบรมไม่เปิดฝึกในหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือก สอบถามได้ที่ 1. คุณปภัศวดี โทร. 089-205-8370, 2. คุณสุวรรณี โทร. 081-834-3697
ข่าวกรมการจัดหางาน จัดนัดพบแรงงานวันเสาร์ ที่กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 10
ข่าวกรมการจัดหางาน กรมการจัดหางานส่งเสริมการทีงานทำและอาชีพอิสระ จัดมหกรรมงาน (e-JOB Expro 2009@Fortune Town)
ข่าวกรมการจัดหางาน คนเกือบสองหมื่นแห่ร่วมงาน มหกรรมนัดพบแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ
ข่าวกรมการจัดหางาน แถลงข่าว...จัดงานมหกรรมงาน (e-JOB Expo 2009 @ Fortune Town )
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๓ ร่วมกับ บริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ มหกรรมงานและอาชีพ ๒๕๕๒( e-Job Expro 2009 @ Fortune Town) ในวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๒ ณ ลานกิจกรรมไอทีมอลล์ ฟอร์จูน ชั้น ๓-๔
ข่าวกรมการจัดหางาน 20 มีนาคม 2552 เปิดงาน "มหกรรมนัดพบแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ" ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
สำนักจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ในวันทึ่ 20 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 - 18.00 น ณ ห้างสรรพสินค้าแฮปปี้พลาซ่า ชั้น 2
นัดพบแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ จังหวัดกระบี่
ข่าวกรมการจัดหางาน สจก.พื้นที่ 4... ขานรับนโยบาย 3 ลด 3 เพิ่ม จัดงาน" Job Fair @ Chan Road"
ข่าวกรมการจัดหางาน นัดพบแรงงานวันเสาร์ เหลืออีกเพียง 2 ครั้ง
ข่าวกรมการจัดหางาน เมืองย่าโม...รับนโยบาย 3 ลด 3 เพิ่ม จัดงานนัดพบแรงงาน 20-21 มีนาคม
ข่าวกรมการจัดหางาน มหกรรมนัดพบแรงงานชลบุรี 2552 สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ ตำแหน่งงานว่างกว่า 10,000 อัตรา อาชีพอิสระกว่า 20 อาชีพ
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ร่วมกับบริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่ e-JOB Expro 2009 @ Fortune Town ในวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ไอทีมอลล์ ฟอร์จูน แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม
ข่าวกรมการจัดหางาน ราชบุรีจัดงานนัดพบแรงงาน "สร้างอาชีพสร้างรายได้สู้ภัยเศรษฐกิจ"
ข่าวกรมการจัดหางาน สจก.6 รับนโยบาย 3 ลดเพิ่งส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ข่าวกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการจัดหางานแถลงข่าว "มหกรรมนัดพบแรงงาน"ทั่วประเทศ
นัดพบแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ จังหวัดกระบี่ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552 เวลา 08.00 - 16.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า(หลังเก่า)
ข่าวกรมการจัดหางาน ตกงาน อย่าตกใจ ไปร่วมงาน...นัดพบแรงงานที่อุทัยฯ
ข่าวกรมการจัดหางาน สจจ.พัทลุงจัดงานนัดพบแรงงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ
ข่าวกรมการจัดหางาน ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางาน ของ บจง.ที แอนด์ ที เอ็นจิเนียริ่งเซ็นเตอร์
ข่าวกรมการจัดหางาน ตกงาน อย่าตกใจ ไปร่วมงาน...นัดพบแรงงานที่อุทัยฯ
ขอเชิญ สมัครงานในวันนัดพบแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ 20 มี.ค.2552
สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันนัดพบแรงงาน และการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552 ณ ห้องกาดดอย อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวกรมการจัดหางาน กรมการจัดหางานจัดงานนัดพบแรงงานวันเสาร์เป็นครั้งที่ 7
ข่าวกรมการจัดหางาน กรมการจัดหางานจัดงานนัดพบแรงงานวันเสาร์เป็นครั้งที่ 7
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ร่วมกับบริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารฟอร์จูนทาวน์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญสมัครงานในวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้างเทสโก้โลตัส สาขามุกดาหาร
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2552 และวันแนะแนวอาชีพ ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ลานคณะวิทย์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
รายงานผลการจัดนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 8/2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
รายงานผลการจัดนัดพบแรงงานจังหวัดสระบุรี 2550 เฉลิมพระเกียรติในวโรกาส 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2550
รายงานผลการจัดนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2550 หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง วันศุกร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน 2550
รายงานผลการจัดนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2550 หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2550
รายงานผลการจัดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา 8-9 กุมภาพันธ์ 2550 ณ โรงแรมริเวอร์(อาคารหลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
รายงานการสำรวจ ความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานปี 2549
รายงานผลการจัดงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดระยอง"ครั้งใหญ่" 26-27 พฤษภาคม 2549 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จังหวัดระยอง
สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดวันนัดพบแรงงานจังหวัดอุดรธานี วันที่ 17-18 มีนาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สรุปผลการจัดงานสันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพจังหวัดสงขลา ปี 2549
รายงานผลการจัดงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดระยอง "ครั้งใหญ่" วันที่ 20 พฤษภาคม 2548
รายงานผลการจัดงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดระยอง "ครั้งใหญ่" วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2547
สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดวันนัดพบแรงงานจังหวัดอุดรธานี วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2547 ณ สถาบันราชภัฏอุดรธานี
สรุปผลการจัดงานวันนัดพบแรงงาน-มหกรรมอาชีพ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานผลการจัดงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดระยอง 20-21 มิถุนายน 2546 ณ ห้างแหลมทอง ช้อปปิ้ง พลาซ่า จังหวัดระยอง
มหกรรมอาชีพจังหวัดสงขลา 45
สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดวันนัดพบแรงงานจังหวัดอุดรธานี วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2545 ณ ศูนย์ประชุมอุดรดุษฎี เจริญโฮเต็ล
รายงานผลการจัดนัดพบแรงงานจังหวัดตราด
สรุปผลการจัดวันนัดพบแรงงานประจำปีงบประมาณ 2539
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญสมัครงาน นัดพบแรงงาน ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า ชั้น 1 (เมเจอร์นนทบุรี) ถนนพิบูลสงคราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ วิทยาลัย อี.เทค ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานชลบุรี (IT)" ในวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2557 เวลา 10.11 - 16.00 น. ณ ห้องแปซิฟิก ฮออล์ ชั้น 4 ที่ห้างโรบินสันศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ขอเชิญร่วมงาน"นัดพบแรงงาน" วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค ชั้น 1 ข้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เวลา 10.00 น. - 15.00 น.