ชื่อหนังสือ วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเอกชน (เขตพื้นที่ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน)เดือนตุลาคม ๒๕๕๑
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7 , 2551
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ข่าวสาร, ข่าวสารตลาดแรงงาน
สารสังเขป วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเอกชน (เขตพื้นที่ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน)เดือนตุลาคม ๒๕๕๑
วันที่บันทึกข้อมูล 20/11/2551
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเอกชน (เขตพื้นที่ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน)เดือนตุลาคม ๒๕๕๑11481020400006947_0.pdf